Solaris

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här samlar vi lite tips och tricks om och kring Solaris

Generella bra kommmandon

 • psrinfo - Visar information om CPUer. Med flaggan "-v" visas mer detaljer
 • prtdiag - Visa diagnostikinformation om maskinen (-v ger mer detaljer)
 • metastat - Visa information metadevicer (speglar/RAID5 etc)
 • truss - Motsvarar Linux "strace", används för att se vad ett program gör
 • isainfo - Visar CPU-information (kör med flaggan "-v" för detaljer)
 • prtconf - Visar systemkonfiguration (I/O-enheter osv)
 • cfgadm - Används för att disabla/enabla enheter för hotplug (bland annat)
 • devfsadm - Används för att konfigurera upp I/O-enheter utan omstart

Solaris 10

Några nyheter i Solaris 10 är:

dtrace

En super-truss/statistikinsamlare. Mycket behändigt vid felsökning/diagnostik av komplexa beteenden/fel.


Zones

Multipla virtuella OS-instanser

Kommandon

 • zonecfg - grundkonfiguration av zoner
 • zoneadm - administration/kontroll av zoner

SolarisZones

SMF

Ersätter /etc/init.d-script, inittab och inetd med mer.

Gör det möjligt att övervaka att tjänster fungerar, att de startas upp i rätt ordning samt att automatiskt återstarta dem vid behov.

Kommandon

 • svcs - visar status för tjänster. Flaggan "-a" visar status för alla tjänster, både körande och icke körande)
 • svcadm - startar/stoppar/återstartar tjänster