Rootmanual:SolarisZones

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
(Omdirigerad från SolarisZones)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konfiguration av en zone

Nedan följer ett exempel på hur man kan skapa en zon:

 mkdir -p /export/zone/NAMN
 chmod go-rwx /export/zone/NAMN
 zonecfg -z NAMN
  create
  set zonepath=/export/zone/NAMN
  set autoboot=true
  add fs
   set dir=/dir-in-zone
   set special=/dir-in-global
   set type=lofs
   set options=ro
   end
  add inherit-pkg-dir
   set dir=/opt
   end
  add net
   set address=130.236.160.99
   set physical=bge0
   end
  add rctl
   set name=zone.cpu-shares
   add value (priv=privileged,limit=20,action=none)
   end
  add attr
   set name=comment
   set type=string
   set value="This is the NAMN zone"
   end
  verify
  commit
  exit
 zoneadm -z NAMN verify
 zoneadm -z NAMN install
 zoneadm list -iv
 zoneadm -z NAMN ready
 zoneadm -z NAMN boot
 zlogin -C NAMN

"rctl"-resursen är inte egentligen nödvändig så den brukar jag (pen) skippa.

Postkonfiguration

När man har gjort "zlogin -C NAMN" så kommer man in i en "Console" och får första gången svara på några vanliga Solaris-installationsfrågor. Därefter bootar zonen om. När den har kommit upp igen så kan det vara lämpligt att logga in igen och stänga av alla de tjänster som troligen inte behövs i zonen, typ:

 svcadm disable /network/ssh:default
 svcadm disable /network/login:rlogin
 svcadm disable /network/shell:default
 svcadm disable /network/telnet:default
 svcadm disable /network/finger:default
 svcadm disable /network/ftp:default
 cd /etc/rc3.d
 mkdir OFF
 mv S* OFF
 mv OFF/S81volmgt .
 cd ../rc2.d
 mkdir OFF
 mv S70uucp S90webconsole S99dtlogin S90wbem OFF

Addera virtuellt interface till zon

 zonecfg -z <zone>
  add net
   set address=130.236.254.11
   set physical=hme0
   end
  commit
  exit
 zlogin <zone> reboot

För IPv6 läs Rootmanual:IPv6#Zoner