Kategori:E-post

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 28 mars 2006 kl. 14.53 av Albert (diskussion | bidrag) (Börar flytta introduktionen till kategorin.)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.


Elektronisk post (email) använder såsom sin fysiska motsvarighet en adress för att specifiera vart ett meddelande ska. Vanligtvis ser adressen ut så här: användarnamn@underdomän.domän.land . Det kan förekomma fler eller färre steg av domäner. En adress till en användare hos lysator ser ut så här: användarnamn@lysator.liu.se.

Ett email består av ett brevhuvud som talar om vart brevet ska, vem som skrev det, när det skrevs, etc. Vissa fält i brevhuvudet skrivs av avsändaren, andra fylls i automatiskt av postprogrammen. De viktigaste fälten är:

  • To: Talar om vem eller vilka brevet ska skickas till. Om flera ska de separeras med komma.
  • From: Talar om vem som skickade brevet. Fylls i av postsystemet.
  • Cc: Cc står för carbon copy. Den eller de som står i cc-fältet får också en kopia av brevet. Skillnaden mellan to är främst att mottagaren får en indikation på att han inte var huvudmottagare.
  • Subject: Brevets ärende, en kort beskrivning av vad det handlar om.

Det enklaste sättet att skicka iväg ett email är att skriva mail adress på kommandoraden. Därefter matar man in sitt brev. Det har dock den stora nackdelen att man kan glömma finnesser som att editera en rad man redan skrivit in. Ett bättre sätt är att starta emacs och använda mail-moden (M-x mail). Då får man ett färdigt minimalt brevhuvud, där man bara behöver fylla i addressat och ärende. Vill man utöka huvudet med t ex ett Cc-fält är det bara att skriva dit det i huvudet. Brevet skriver man sedan efter raden "--text follows this line--". När man skrivit klart skickar man iväg brevet med C-c C-c .

För att ta emot brev kan man förvisso använda programmet mail, men det kan bli lite problem att se långa brev. Ett bättre sätt är att använda rmail-moden i emacs (M-x rmail). Rmail läser in alla olästa brev man har och man kan sedan stega mellan dem med n (next) och p (previous). Plocka bort brev gör man med d (delete), svarar på brev gör man med r (reply). Då man svarar på brevet hamnar man i mail-moden med adressen och ärendet färdigifyllt. När man läst klart avslutar man moden med q (quit), så plockas bortplockade brev verkligen bort och filen sparas ordentligt (lugn, du kan inte bli av med några brev genom att inte avsluta moden, däremot kan det hända att du får läsa om dem nästa gång du kör rmail).

Nuförtiden finns det bättre mailprogram i emacs, exempelvis VM och ännu bättre Gnus. Andra bra mailprogram är pine och mutt. Ett annat välanvänt emailhanteringsprogram är MM.

Läsa e-post

Vill du veta hur du läser din e-post från andra datorer än Lysators egna, se IMAP och POP.

Skicka e-post

Om du vill skicka e-post via Lysators e-postsystem från andra datorer än Lysators egna, se AUTHSMTP.

Blandade tips

Skicka inte stora filer

Mail är inte avsett för skickande av stora filer. Idag finns hos Lysator en gräns på 50MiB per mail, men många system klarar inte av att ta emot så stora filer.

Använd ftp/http eller motsvarande för överföring av stora filer.

Lägga in kopia av texten man svarar på i sitt eget mail

I rmail kan man använda C-c C-y. För att ändra citeringstecknen, t.ex. till "> " kan följande rad i din .emacs passa:

setq mail-yank-prefix "> "

Problem

Får du problem med posten på Lysator kan du prova att skicka ett email till postmaster@lysator.liu.se, eller fråga i LysKOM. Mer specifik information om epost just på Lysator finns i Elektronisk post på Lysatorvis.

Artiklar i kategori "E-post"

Följande 4 sidor (av totalt 4) finns i denna kategori.