Elektronisk post på Lysatorvis

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 1 februari 2024 kl. 13.31 av Hugo (diskussion | bidrag) ("Tog bort" information om flera forwards.)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

https://webmail.lysator.liu.se/

Hårdvaruinformation om mailservern finns här: mail.

Mailservern använder enbart fri programvara:

  • Postfix som MTA
  • Dovecot som IMAP- och POP-server
  • Mailman för maillinglistor
  • Roundcube för Webmail
  • MariaDB för att lagra diverse användarspecifik information.


Katalogstruktur

Alla filer relaterade till din epost finns på "alla" Lysators maskiner tillgängligt under /var/mail/användarnamn. Där kan följande filer finnas:

Maildir/
Faktisk e-post lagras här. Katalogen är på maildir-struktur, och
används som INBOX. Underkataloger för e-post kommer här
skapas, med en punkt framför.
.forward
Konfiguration av vart e-post ska skickas vidare, alternativt om den ska skickas till procmail.
.procmailrc
Konfiguration av procmail, inkluderinade sortering av e-post.
.procmail/
Övrigt relaterat till procmail.

Som kuriosa är katalogen /var/mail/ inmonterade från mailserverns /home/.

Läsa Epost

Via Webmail

E-post kan både läsas och skickas via webmail, där Lysator kör Roundcube. https://webmail.lysator.liu.se. För inloggning krävs ett ett e-postlösenord sätts på https://admin.lysator.liu.se.

Via IMAP eller POP

IMAP imap.lysator.liu.se port 143
IMAP/TLS imap.lysator.liu.se port 993
POP3 pop.lysator.liu.se port 110
POP3/TLS pop.lysator.liu.se port 995

Hämntning av e-post kan göras via ett antal olika protokoll. IMAP/TLS är dock rekommenderat. Vid användning av de "okrypterade" länkarna måste STARTTLS användas innan inloggning kan gå igenom.

För authentisering används normalt lösenord, där användarnamnet är ditt Lysatoranvändarnamn (med eller utan @lysator.liu.se på slutet). E-postlösenord sätts på https://admin.lysator.liu.se. Ditt "vanliga" lösenord kommer INTE att fungera.

Lokalt

Eftersom alla Lysators maskiner monterar in ens e-postkatalog lokalt kan vissa klienter konfigureras till att titta på den direkt.

Mutt

I ~/.muttrc eller ~/.mutt/muttrc lägg till följande:

   set spoolfile = /var/mail/användarnamn/Maildir
   set mbox_type = Maildir
   set folder = /var/mail/användarnamn/Maildir
   set mbox = /var/mail/användarnamn/Maildir

Extra adresser

Om man känner att man behöver extra e-postaddresser (t.ex. för att förenkla sortering av skräppost) tillhandahåller Lysator följande funktioner:

Plus-syntaxen

Alla addresser på formen användarnamn+någonting@lysator.liu.se levereras till den användarnamnet före '+'-teckenet. T.ex. levereras mail till gazonk+lysmail@lysator.liu.se Lysatoranvändaren "gazonk".

Varje address av det här slaget kan ha en egen .forward-fil, då med namnet /var/mail/användarnamn/.forward+extra (där extra är delen efter '+'-tecknet).

user-domänen

Även alla mail till någonting@användarnamn.user.lysator.liu.se kommer levereras till användaren. T.ex. kommer testaddress@gazonk.user.lysator.liu.se komma fram till användaren gazonk.

När det här systemet används kommer följande e-posthuvud bli satt, vilket kan hjälpa med automatisk sortering:

Delivered-to: användarnamn+user_localpart@lysator.liu.se   

Där localpart är det som stod innan '@' i addressen. Även speciella .forward-filen kan användas (likt nämnt ovan), Dock i det här fallet som .forward+user_localpart.


Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.


Pga diverse omskrivningar så behålls inte hela To-raden när du gör såhär, utan när du får brevet har ditt användarnamn kapats bort. Det här är en stor bugg, men ingen har lyckats fixa den, så tig och lid. Eller ge oss rötter tips om hur man kan fixa till det.


Vidarebefodring, sortering, och spamhantering

Vidarebefodring (.forward)

Vidarebefodring hanteras i första hand av .forward-filer. Dem berättar för mailservern hur den ska leverera mail, alternativt om breven ska köras genom procmail. Komplett dokumentation av formatet finns i Postfixs oficiella dokumentation.

Om filen inte finns kommer brev sparas lokalt på Lysators webbserver. Om du vill göra någonting annat är det antagligen en av följande:

Vidarebefodring till annan address
Skriv önksad epostaddress i filen, t.ex. mittnamn@example.com. Notera att breven inte sparas hos Lysator i det här fallet.
Vidarebefodring till annan address samt spara hos Lysator
Ange både önskad address, samt ditt användarnamn, separerade med mellanslag.
T.ex. mittnamn@example.com gazonk om ditt Lysatoranvändarnamn är 'gazonk'.
Troligen behövs kommatecken också. Utred och uppdatera.
Kör genom procmail
Ange "|exec /usr/bin/procmail" (citationstecken, pipe, "exec /usr/bin/procmail", citationstecken).

Notera att Postfix är noga med filrättigheterna på .forward, och tillåter ingenting offentligare än 644 (rx-r--r--).

Sortering via Procmail

Information om vad procmail kan göras finns på sidan procmail.

INGA EGNA KOMMANDON, PERL-HACK, EGENINSTALLERAD PROGRAMVARA ELLER LIKNANDE FÅR KÖRAS PÅ MAILSERVERN.

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT LÅTA PROCMAIL ELLER MAILDROP EXEKEVERA ANDRA KOMMANDON. ENBART INBYGGD FILTERFUNKTIONALITET FÅR ANVÄNDAS!

SPAM och Virus

Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.


Lysators mailserver försöker bli av med lite skräp innan det levereras till dig. Filtreringen sker i flera steg.


Andra DNS-kollar

Det finns ett antal andra kollar, exempelvis kan man kolla om domänen för avsändande mailadress går att slå upp i DNS, och om avsändande mailservers IP går att slå upp i DNS. Den första av de här reglerna tenderar att kapa bort en hel del SPAM.


Greylisting

Greylisting är en teknik där man tittar på tripleten (IP på avsändande mailserver, avsändaradress, mottagaradress). Första gången en unik triplet dyker upp så ger man en temporär felkod. En normal mailserver försöker då att leverera mailet igen efter en liten stund (fem minuter eller så), medan den speciella programvara spamavsändare använder helt enkelt struntar i att skicka iväg mailet.

Var gång du får mail från en ny mottagare tar det alltså en liten stund innan mailet kommer fram, men stora mängder spam kommer inte fram över huvud taget.

Lysators mailserver kör per default greylisting, men du kan slå av det för just din adress med hjälp av LysAdm.

Mer information om greylisting finner du på exempelvis http://greylisting.org.

ClamAV

När mailet väl tagit sig in på mailservern körs det genom ClamAV som kör virusscanning för att detektera virus. Klassas mailet som virus slängs det utan att vare sig avsändare eller mottagare får något meddelande. Avsändaren får inget, för virus har ändå oftast falsk avsändare. Mottagare får inget, eftersom ett meddelande om ett virus inte gör någon glad.

Spamassassin

Mailet körs sedan igenom Spamassassin, som med hjälp av regler, DNS-listor, analys på ingående URLer, autolearn mm försöker detektera spam. Påfallande ofta lyckas det, och då märks mailet upp med headern X-Spam-Flag: Yes.

Övrigt

Inloggning på mailservern

Vanliga användare kan inte logga in på mailservern. Det ska normalt inte behövas.

Ta bort all sin Mail

Om man vill ta bort all mail man har lagrad på lysators mailserver måste man vara aningen försiktig om man ska kunna fortsätta ta emot mail. Om man har så mycket mail att det inte är praktiskt att ta bort dem genom att använda klienten så är en lämplig metod:

 cd /var/mail/$USER
 mv Maildir Maildir.old && \
 mkdir -p Maildir/{cur,new,tmp} && \
 chmod -R 700 Maildir
 rm -rf Maildir.old

Har man väldigt mycket mail att ta bort är det lämpligt att be root om hjälp med det sista steget, eftersom det då kan göras lokalt på mailserver istället för över NFS.

Mailinglistor

Allt om hur du driver mailinglistor på Lysator finns att läsa på en särskild sida om E-postlistor.

Hostnamn

Hostname du skall använda för att skicka och ta emot post finns beskrivna i ett särskilt dokument om IMAP och POP. Om du gör forward från Lysator och har en paranoid brandvägg kan det vara bra att veta att alla utgående uppkopplingar från Lysators mailserver kommer från adressen mail.lysator.liu.se 130.236.254.3.

Authsmtp

Det går att köra autenticerad SMTP mot Lysators mailserver. Mer om detta i manulen om AUTHSMTP.