Utkvitterarens guide till Passerkort

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till: navigering, sök


Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.


Nedanstående information är avsedd för de personer som ska sköta utkvitteringen av passerkort i Lysators regi.


Checklista utkvittering av passerkort

  1. Kontrollera att personen inte redan har ett Akademiska Hus-passerkort för Campus Valla i egenskap av anställd eller student. Nya studenter som inte har fått passerkort än skall kvittera ut sådana från StudentCentrum i hus Zenit, inte från Lysator.
  2. Be personen fylla i kvittenslappen för passerkort. Alla personuppgifter skall fyllas i och kvittensen undertecknas med namn och datum. Som e-mailadress skall användarnamnet på Lysator användas. Notera också att personen ska välja sin egen fyrsiffriga kod för sitt passerkort.
  3. Be personen logga in på sitt konto i Lysators medlemsregister.
  4. Be personen visa fotolegitimation. Kontrollera uppgifterna mot kvittenslappen och mot uppgifterna i medlemsregistret. Om personen saknar personnummer i medlemsregistret så kommer kortadministratören att fylla i det senare i samband med aktiveringen av passerkortet.
  5. Fyll i kvittenslappen längst uppe till höger med numret på utkvitterat passerkort och med ditt användarnamn på Lysator. Notera: Passerkorten skall kvitteras ut i nummerordning med det lägsta i serien först.
  6. Lämna ifylld kvittenslapp i därför avsett skåp i lokalen och skicka ett mail till passerkort@lysator.liu.se om att ett passerkort har lämnats ut så att kortadministratören får veta det.