Rootmanual:Vserver

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vserver är en virtualiseringslösning till GNU/Linux som liknar solaris containers/zones ganska mycket. Återfinns för närvarande på Backus.

För att skapa en helt ny vps/jail

Såhär kan man t.ex. göra:

vserver *servernamn* build -m debootstrap --hostname *hostname*.lysator.liu.se --interface eth0:130.236.254.*sista oktetten*/24 -- -d lenny -m http://ftp.se.debian.org/debian

När detta tuggat klart (du fixar ip-adress och dnsuppslag på ns-master först, förstås, så du inte tar något som redan är upptaget) behöver lite mer saker fixas:

hostdatorn# vserver *servernamn* start
hostdatorn# vserver *servernamn* enter
vps# apt-get update
vps# apt-get install locales
vps# locale-gen

Du har nu en färsk vps att fortsätta sätta upp.

Annat viktigt

En ny vps går inte upp per automagi om du inte sagt åt den att göra det. Detta görs enklast genom att köra följande:

echo "default" > /etc/vservers/*servernamn*/apps/init/mark

Gotchas vid nyinstallation av vserver

Är mer eller mindre dokumenterade via puppetskript, men:

  • de interface som vps:erna får blir bundna av värddatorns processer, kör man xinetd och ser till att binda mot enbart värddatorns ip-adress så löser det sig i de flesta fallen
  • ovanstående gäller även sshd, säg explicit till i sshd_config vilken/vilka ip-adress som den ska binda.