Rootmanual:Vad är kopplat på Hydrorna

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till: navigering, sök

Hydrorna är seriekonsolservrar som svarar på telnet (på managementnätet) och låter användaren logga in med seriekonsol. De är i första hand kopplade till Sun-maskiner, på vilka man kan komma åt OpenBoot och göra mycket nyttigt över seriekonsol.

Hydrorna har inbyggda menyer som listar inkopplade maskiner. Vill man ändra dem följer man instruktionerna i Rootmanual:Ange portar.

Maskiner är för närvarande inkopplade enligt nedan:

Hydra2
1: Julia
2: Sedesopim
3: Estragon
4: Compulsion
5: Mastermind
8: Ardbeg
Hydra3
1: Koeberg
2: Kraiklyn
4: Mao
5: Studsvik
6: Wrath
8: Sellafield
9: Harrisburg
11: Hanna
12: Uhumhummy
14: Nema
15: Manhattan
16: Chernobyl