Rootmanual:Vad är kopplat på Hydrorna

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hydrorna är seriekonsolservrar som svarar på telnet (på managementnätet) och låter användaren logga in med seriekonsol. De är i första hand kopplade till Sun-maskiner, på vilka man kan komma åt OpenBoot och göra mycket nyttigt över seriekonsol.

Hydrorna har inbyggda menyer som listar inkopplade maskiner. Vill man ändra dem följer man instruktionerna i Rootmanual:Ange portar.

Maskiner är för närvarande inkopplade enligt nedan:

Hydra2
1: Julia
2: Sedesopim
3: Estragon
4: Compulsion
5: Mastermind
8: Ardbeg
Hydra3
1: Koeberg
2: Kraiklyn
4: Mao
5: Studsvik
6: Wrath
8: Sellafield
9: Harrisburg
11: Hanna
12: Uhumhummy
14: Nema
15: Manhattan
16: Chernobyl