Rootmanual:Snabbmanual för FreeBSD

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.


Rötter som redan kan FreeBSD

Mer information

Handboken innehåller massa information om allt man kan tänkas vilja veta (nästan).

Program ur distributionen

Se man ports eller Handboken

Installera

Leta reda på det du vill installera under /usr/ports, gå till biblioteket och gör:

make
make install

Normalt måste detta göras som root. Det är trevligt att spara disk, så gör även

make clean

Automatiska säkerhetsuppdateringar

Finns inte.

Skilj på säkerhetsuppdateringar för ports (program installerade från /usr/ports) och systemprogram. För systemprogram lämnas ofta patchar som ska läggas på källkodsträdet i /usr/src varefter valda delar av detta byggs om. Se aktuellt advisory eller Handboken

Tjänster

Starta och stoppa

Normalt med script under /etc/rc.d/. Scripten kollar på

  1. /etc/defaults/rc.conf
  2. /etc/rc.conf

för att se om tjänster ska startas. Inställningar i den senare filen skriver över inställningar i den förra.

Miljövariabler

Att titta i /etc/defaults/rc.conf och skriva lokala ändringar i /etc/rc.conf är oftast rätt sätt att styra hur tjänster startas.

Konfigurera nätverk

Skriv lämpliga inställningar i /etc/rc.conf. Hur finns bland annat dokumenterat i Handbokens avsnitt om nätverksinställningar.

Användares standardmiljö

Ingen bra metod finns för att påverka. En del (typ Locales) kan styras med login-klasser (se exempelvis man login.conf).


Installera ett nytt system

Dokumenterat i Handboken, men är inte helt enkelt. Kan krävas lite specialhack eftersom amd som används för automounts inte är kompatibel med motsvarande saker för Solaris