Rootmanual:NRPE

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

NRPE används på datorer som ska övervakas av Nagios för att kunna köra Nagiospluginner där. Så här installerar man det på ett Solarissystem på Lysatorvis:

Skapa en tom katalog och hämta källkoden:

 $ mkdir nrpe
 $ cd nrpe
 $ mkdir src
 $ cd src
 $ scp nema:/home/ceder/nrpe/src/'*' .
 $ cd ..
 $ mkdir build  # Eller använd datorns namn för att få unika byggkataloger.
 $ cd build
 $ for i in ../src/* ; do gzcat $i | tar xf - ; done

Bygg källkoden:

 $ cd lysator-nagios-plugins-*
 $ bin/compile site-rules/lysator/solaris10

Om kompileringen misslyckas är det bara att rätta till felet och köra om compile-kommandot igen. Ett vanligt fel är att man måste ta bort -xstrconst -mt ur plugins/Makefile om kompileringen av mysql-relaterade saker misslyckas.

Installera binärerna och konfigurera systemet:

 $ su
 # bin/install site-rules/lysator/solaris10
 # bin/config site-rules/lysator/solaris10

Om install-kommandot klagar på att gawk inte finns, så se till att fixa fram en gawk-binär och stoppa den i /opt/lysator/bin, t ex så här:

 # mkdir -p /opt/lysator/bin
 # scp nema:/opt/lysator/bin/gawk /opt/lysator/bin

Om config-kommandot klagar på att användaren nagios inte finns, så skapa den (ska bara hända på maskiner som inte kör NIS). Kör sedan om config-kommandot:

 # echo 'nagios:x:2008:22008:Nagios Monitor:/:/etc/nologin-user-shell' >> /etc/passwd
 # bin/config site-rules/lysator/solaris10

config-kommandot matar ur sig en lista med de lokala övervakningsbara filsystemen. Lägg in den i sedesopim:/etc/nagios/filesystems.txt, kör make, och starta om Nagios, så kommer de filsystemen att övervakas.

Manuella instruktioner

Om de automatiska instruktionerna ovan misslyckas kan du ha nytta av texten nedan.

Hämta källkoden.

Kompilera med:

 $ ./configure --prefix=/opt/nrpe --disable-ssl -C
 $ make
 $ su
 # mkdir -p /opt/nrpe/bin
 # cp src/nrpe /opt/nrpe/bin/
 # mkdir /opt/nrpe/etc
 # cp sample-config/nrpe.cfg /opt/nrpe/etc/

Om inte /etc/services redan definierar nrpe-porten, måste man göra det:

 # echo 'nrpe 5666/tcp # Nagios NRPE' >> /etc/services

För att starta nrpe från inetd behöver man först skapa en fil som innehåller en inetd.conf-rad:

 nrpe stream tcp nowait nagios /opt/nrpe/bin/nrpe /opt/nrpe/bin/nrpe -c /opt/nrpe/etc/nrpe.cfg --inetd

Den konverterar man sedan till Suns nya hippa XML-baserade format, och installerar:

 # inetconv -i nrpe.inetd

Begränsa accessen till Lysators nät:

 # inetadm -m svc:/network/nrpe/tcp tcp_wrappers=TRUE
 # echo nrpe: ALL >> /etc/hosts.deny
 # echo nrpe: .lysator.liu.se >> /etc/hosts.allow

Hämta och installera Lysators plugins:

 $ tar xvf ~ceder/lysator-nagios-plugins-2007-01-11.tar.gz ( ~ceder/nrpe/src/lysator-nagios-plugins-2007-01-16.tar.gz ?)
 $ cd lysator-nagios-plugins-2007-01-11
 $ su
 # make LIBEXECDIR=/opt/nrpe/libexec install

Här är en komplett, minimal /opt/nrpe/etc/nrpe.cfg:

pid_file=/var/run/nrpe.pid
server_port=5666
nrpe_user=nagios
nrpe_group=nagios
dont_blame_nrpe=0
debug=0
command_timeout=60
connection_timeout=300
command[check-iostatE]=/opt/nrpe/libexec/check_iostatE
command[check-svcs]=/opt/nrpe/libexec/check_svcs