Rootmanual:Konvertera smartlist till Mailman

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Att konvertera en smartlist eller filbaserad mailinglista till Mailman

(Förutsatt att man vill ha kvar gamla listnamnet)

 1. Skapa listan i Mailman via mailconf. (Oväntat! :) ) Sätt Host name this list prefers till lysator.liu.se om du vill att mail ska komma från lysator.liu.se i stället för från lists.lysator.liu.se.
 2. Editera /etc/postfix/canonical.recipient enligt följande mönster:
  atest@lysator.liu.se          atest@lists.lysator.liu.se
  atest-owner@lysator.liu.se       atest-owner@lists.lysator.liu.se
  atest-admin@lysator.liu.se       atest-admin@lists.lysator.liu.se
  atest-request@lysator.liu.se      atest-request@lists.lysator.liu.se
  

  Och eftersom jag är lat så har jag gjort ett fult litet script, /opt/mailconf/scripts/listconvert.py som tar ett listnamn som input och skapar en lista enligt [1].

 3. Kör postmap /etc/postfix/canonical.recipient Mail till listan kommer nu att gå till mailman då den kanoniska omskrivningen görs innan aliasexpanderingen.
 4. Editera alias-filen där listan tidigare stod. Är antingen /etc/mail/aliases, /export/mdsk/kokkolist/smartlist.aliases eller ytterligare en av integritetsskäl utelämnad lista vars namn kan utrönas ur konfigurationsfilen för Postfix.
 5. Kör postalias <alias-fil> och se sedan till så att rättigheterna är rätt. /var/list/smartlist.aliases* ska ägas av list.list och /etc/aliases av root.
 6. Klart!