Rootmanual:Konvertera smartlist till Mailman

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till: navigering, sök

Att konvertera en smartlist eller filbaserad mailinglista till Mailman

(Förutsatt att man vill ha kvar gamla listnamnet)

 1. Skapa listan i Mailman via mailconf. (Oväntat! :) ) Sätt Host name this list prefers till lysator.liu.se om du vill att mail ska komma från lysator.liu.se i stället för från lists.lysator.liu.se.
 2. Editera /etc/postfix/canonical.recipient enligt följande mönster:
  atest@lysator.liu.se          atest@lists.lysator.liu.se
  atest-owner@lysator.liu.se       atest-owner@lists.lysator.liu.se
  atest-admin@lysator.liu.se       atest-admin@lists.lysator.liu.se
  atest-request@lysator.liu.se      atest-request@lists.lysator.liu.se
  

  Och eftersom jag är lat så har jag gjort ett fult litet script, /opt/mailconf/scripts/listconvert.py som tar ett listnamn som input och skapar en lista enligt [1].

 3. Kör postmap /etc/postfix/canonical.recipient Mail till listan kommer nu att gå till mailman då den kanoniska omskrivningen görs innan aliasexpanderingen.
 4. Editera alias-filen där listan tidigare stod. Är antingen /etc/mail/aliases, /export/mdsk/kokkolist/smartlist.aliases eller ytterligare en av integritetsskäl utelämnad lista vars namn kan utrönas ur konfigurationsfilen för Postfix.
 5. Kör postalias <alias-fil> och se sedan till så att rättigheterna är rätt. /var/list/smartlist.aliases* ska ägas av list.list och /etc/aliases av root.
 6. Klart!