Rootmanual:Ta bort en användare

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
(Omdirigerad från Rootmanual:Blandat Användare)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Återanvändning av Användarnamn

När ett användarkonto har varigt inaktiverat tillräckligt länge (hur länge? 20 år är åtmistånde tillräckligt) kan användarnamn återanvändas. But då namn på användaren till <användarnamn>-disabled.

Att ta bort en användare

Ibland sker det - användare vill inte vara användare längre. Gör då så här.

Byt shell

I /lysator/etc/nis/db/passwd på nis (RCS-kontrollerad fil, do the right thing):

  • Byt ut användarens namn mot <namn> <originalshell><datum> (Exempelvis: Foo Barsson BASH20080301)
  • Byt ut användarens shell mot /lysator/nologin_shells/membership_expired

I /lysator/etc/nis/db/auto_home (också en RCS-kontrollerad fil):

  • Ta bort raden för användarens hemkatalog

Kör make som root i /lysator/etc/nis.

Inaktivera mailaccess

Logga in på bernadotte.

Kör /opt/scripts/disallow-mail-login <username>

Redigera medlemsregistret

https://medreg.lysator.liu.se/

  • Ändra användarens status till Passiv.

Arkivera filer

Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.


Ta bort användarens hemkatalog (på shana) och mail-katalog (på bernadotte). Lämna kvar web-katalogen (om inte användaren bett om att få sina filer eller sin webkatalog borttagen, förstås). Webservern rensar automatiskt bort tomma webkataloger för borttagna användare.

Efter att användarens mappar tagits bort måste man säga åt LYSrdiff att hämta nya jobb (så att den inte längre försöker göra backup på de borttagna mapparna) och arkivera de borttagna mapparna. Detta kan göras så här:

  1. Logga in på oden.
  2. Stoppa LYSrdiff, förslagsvis med touch /opt/LYSrdiff/etc/stop. Det kan ta ett tag för LYSrdiff att stanna. (Man ser när LYSrdiff har avslutats genom att kolla i fönster noll i roots screen, där backup-repeatedly körs.)
  3. Läs på om kommandot fetch-backup-work och kör det sedan.
  4. Kör distribute-tasks -i 1/0 för att distribuera ut de nya jobben.
  5. Kör lysrdiff-move-obsolete. Detta flyttar den inaktiverade användarens gamla filer och backup:er till obsolete-katalogen i LYSrdiff.
  6. Starta LYSrdiff, förslagsvis med backup-repeatedly --start-time 06:00 1/0 i fönster noll i roots screen.