Lysrdiff:fetch-backup-work

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En central del av LYSrdiff är de script som avgör vad det ska tas backup av. Varje installation av LYSrdiff behöver ett eget sådant script. Dess uppgift är att skapa filen /opt/LYSrdiff/var/tasks, som ska innehålla en rad för varje sak det ska tas backup av. Varje rad består av fyra delar:

  • category - kategori, t ex "home" eller "lyswww"
  • subcategory - de flesta kategorier har någon typ av underkategorier. För "home" är det t ex användarnamn.
  • server - den dator man ska logga in på för att komma åt disken.
  • serverpath - den katalog som det ska tas backup på.

För Lysators del är det scriptet fetch-backup-work som skapar den här filen. fetch-backup-work måste man köra manuellt, lämpligtvis inte som root, men med ssh-agent igång så att man slipper knappa in sin lösenord så många gånger. Läs och förstå scriptets struktur innan du kör det! När du får upp en confirm-prompt ska du kolla att diffen är rimlig innan du trycker på return. Avbryt med ctrl-c om något gått snett.