Passerkort

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Information om passerkort till ~

Tillgången till Lysators lokal i B-huset regleras av en kortläsare som är ansluten till samma passagesystem, Bravida Integra, som används på resten av Campus Valla. Som anställd eller student har man ett liukort som efter beställning till lokalenheten kan användas för tillträde. Är man alumn kan man få ett gästkort med Lysators logotyp för tillgång istället.

Hur ser passerkorten ut?

Det finns två typer av liu-kort, dels de nya som inte har foto och de gamla som har foto.

Liu-kort.gif

Idag används två typer av kort för att komma in i ~, det vanligaste är LiU-korten som alla studenter och anställda på LiU har. För medlemmar som inte är studenter eller anställda på LiU finns det speciella "Lysator-kort". Dessa ser ut ungefär som ett gammalt LiU-kort men har en Lysator logga istället för ett foto på personen och har inte några personuppgifter.

Fram till ca 2003 användes vita passerkort med Akademiska Hus logga på, dessa kort gäller inte längre, speciellt då inga läsare för magnetremsa är kvar i bruk.

Jag har redan ett passerkort. Hur får jag tillgång till lokalen?

Detta ombesörjs av kassören, om du anser dig ska ha tillträde men inte har det så hör du av dig till denne (mail till kassor@).

Hur kvitterar jag ut ett passerkort?

Om man inte redan har ett passerkort enligt ovan och inte kan få ett från t.ex. Infocenter i Studenthuset på Campus Valla i egenskap av registrerad student eller anställd så kan man kvittera ut ett dylikt från Lysator. Utkvitterandet av passerkort sker i Lysators lokal i B-huset och sköts av kassör. Man behöver uppvisa fotolegitimation och, förstås, vara aktivt betalande medlem.

Var fungerar passerkortet?

Om man har passerkortet enbart i egenskap av Lysator-medlem så fungerar det bara till Lysators lokal och till kortläsarna på ytterdörrarna i båda ändarna av korridor B25 i B-huset.

Kortet fungerar dygnet runt alla dagar på året. Vissa tider på dygnet behöver man bara dra kortet för att komma in, andra tider behöver man också knappa in sin kortkod.

Vad ska jag göra om jag tappar bort mitt passerkort?

Om du har kvitterat ut kortet från Lysator så ska du omedelbart skriva ett brev till passerkort@lysator.liu.se och säga att du tappat bort kortet så att vi kan spärra det. Annars kan någon annan använda ditt kort för att ta sig in i universitetets och Lysators lokaler.

Om du är student kan du spärra eller deaktivera ditt liukort i MinIT

Om du har fått ditt kort i egenskap av anställd på universitetet så kan du kontakta Infocenter, dit du även går för att hämta ut ett nytt kort.

Kontakta passerkortsadministratören

Om du har fler frågor om passerkorten eller undrar varför du inte har fått tillgång till lokalen än så kan du höra av dig till passerkort@lysator.liu.se. Om du har ett passerkort så bör du inkludera löpnumret som står på det. Berätta då även var du har kvitterat ut kortet.

Tillträde till datorhallen Bar

Är man root så är det emellanåt bra att kunna komma in i datorhallen Bar i kulverten under A-huset. Till skillnad från Foo, där vi hade nycklar, så är barhallens dörrar utrustade med kortläsare och tillträdet administreras därmed via Integra.

I skrivande stund har Användare:Busk tillträdesansvar för Bar och kan därmed lägga ärende till lokalenheten för att ordna åtkomst, om det inte fungerar eller om man är ny root så kan man kontakta honom.

För att det inte ska försvinna i etern så följer en liten infodump:

Läsarna som det gäller är:

60:A215/01-KL1 (ingång A-huset)
60:204/12-KL1 (dörr A-huset till kulverten)
60:204/12-KL2 (dörr kulverten till A-huset)
60:A204/02-KL1 (datorhallen)
60:A204/04-KL1 (datorhallen)

Alla läsare ska enligt uppgift finnas på en och samma tillträdeszon i Integra. Man behöver nämna att det även ska gälla av-/pålarmning, så att detta inte glöms bort. Giltighetstid ska helst inte sättas, hellre skapa ärende för att ta bort ett tillträde vid behov.