Mall:Hosted

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här mallen ska användas i stället för Mall:LysINV för datorer som ej disponeras av Lysator och därför inte finns i Lysators inventarieregister. Den är bara tänkt att fungera på de sidor som dokumenterar en viss dator. Exempelanvändning:

 {{Hosted}}


Tillhör ej Lysator.

Texten som skapas ligger i ett span-element som Nagios-pluginnen check_datorhandbok använder för att hitta texten.