LXC-containrar och proxmox

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

LXC-containrar i proxmox har fövrånansvärt mycket skavanker.

https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container

/var/lib/lxc/#

Problem med systemd-networkd

Noterat på Arch Linux 2021-03-22.

systemd-networkd ska prompt byta namespace, vilket misslyckas.

Mar 22 16:59:30 for3 systemd[136]: systemd-networkd.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc: Permission denied
Mar 22 16:59:30 for3 systemd[136]: systemd-networkd.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/lib/systemd/systemd-networkd: Permission denied

Möjlig fix är

pct set <CONTAINER-ID> --features nesting=1

vilket tillåter nästling (av namespaces?), men exponerar /proc och /sys från värden (kanske?). Se Dokumenationen.

which pct är /usr/sbin/pct, vilket saknas i PATH för icke-root i Debian.