Koppla in egen dator i ~

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

~ är kopplad till Universitetets netlogon-system så att det ska gå att koppla in sin medhavda dator för att t.ex. fylla sin disk med de senaste WaRe^H^H^H^Hversionerna av Emacs.

Koppla INTE in din medhavda dator på Lysators ordinarie nät!

Gör så här

Ha en dator med anslutning för TP eller trådlöst nätverk (802.11b). Uttag 10-15 i lokalen är inkopplade till Netlogon. De är även märkta med "NETLOGON". Det finns också en basstation för trådlöst ethernet i lokalen.

För att minska roots förvirring om vilken sladd som går vart är det bra att använda en blå sladd när man kopplar in sig på Netlogon. Ett stort förråd sådana brukar finnas i fönstret.

Konfigurering

Se till att din dator använder DHCP.

Trådlöst
Sätt ESSID ("nätverksnamn") till LiU och stäng av kryptering (WEP).

Se till att ha en webbläsare som har stöd för SSL och gå till https://netlogon.liu.se, där kan du logga in med ditt Lysator-användarnamn och lösenord. Detta låser upp så att du får fri tillgång till Internet.

Se även den officiella dokumentationen för Netlogon-systemet.