IRC

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

IRC är ett av de äldsta chatt-protokollen fortfarande i bruk.

Freenode var länge den största nätverket av chattrum för fri och öppen programvara. Sedan 2021 har dock Freenode annekterats av illvilliga marodörer och de flesta projekt har migrerat till libera.chat, Lysator inkluderat.

Den stora för- och nackdelen med IRC är att det inte har loggar. Det finns flera lösningar på det. En är att bara se det som skrivs medans man är online. En annan är att man kör sin IRC-klient på en server, vilken man ansluter till (typ via tmux). En tredje är att man kör en riktig bouncer-server, som låter en köra en lokal klient men ändå få loggar. Se nedan.

Lysators kanal är #lysator @ libera.chat.

Klienter

Finns väldigt många. Lysators arbetsstationer har åtminstånde:

 • hexchat
 • weechat.

Exemplen nedan är kanske för weechat.

Direktanslutning till libera.chat

Weechat

/server add irc.libera.chat irc.libera.chat -autoconnect
/connect libera.chat
/join #lysator

Om allt har gått rätt kommer du i alla fall kunna läsa meddelanden. Till och från är ett filter på som hindrar oregistrerade från att skriva meddelanden. Se längre ner för instruktioner för registrering.

Emacs/ERC

Använd M-x erc-tls, och mata in irc.libera.chat som server, 6697 som port, och valfritt användarnamn som namn (lämna lösenordet tomt). I framtida versioner av ERC kommer irc.libera.chat att vara det alternativ som föreslås vid inmatning av serveradress. När du är ansluten skriver du /join #lysator för att komma till rätt kanal.

Via Lysators Bouncer

En bouncer ligger ansluten en IRC-server och håller koll på det som skrivs, och spelar upp det för en när man ansluter. Alltså behöver man inte vara online hela tiden.

Lysator har en bouncer-server som heter verdigris. Authentisera mot den med ditt vanliga Lysatorinlogg.

För tillfället stöds bara plain-text authentisering, men SASL eller AUTH får gärna sättas upp.

För att administrera sin anslutning kan man skicka meddelanden till *status, t.ex. genom

/query *status help

Man kan därifrån även lägga till plugin.

/query *status
LoadMod --type=network nickserv
/query *nickserv
Set <libera.chat-password>
SetCommand identify {password}

Det går även att administrera sitt "bouncer-konto" via https://verdigris.lysator.liu.se/.

Med Webbklient

Det finns en lättanvänd webbklient som heter kiwi irc. Anslut med länken nedan.

https://kiwiirc.com/nextclient/#irc://verdigris.lysator.liu.se/?type=znc

WeeChat

För att koppla upp sig till Verdigris med WeeChat:

/server add lysator verdigris.lysator.liu.se -username=<lysator-nick> -password=<lysator-lösenord> -autoconnect
/connect lysator

Vidare ZNC-inställningar för Weechat kan läsas om här: https://wiki.znc.in/Weechat

Med Emacs

Emacs inbyggda klient (erc) stödjer endast NickServ som autentisering, Däremot finns en annan klient, circe, med bredare autentiseringsstöd. Denna kan hämtas med list-packages. Sedan kan den konfigureras på följande sätt:

(setq circe-network-options
   `(("verdigris-lysator"
     :host "verdigris.lysator.liu.se"
     :port 6667
     :user ,ditt-lysator-användarnamn
     :pass ,ditt-lysator-lösenord
     :channels ("#lysator"))))

Med matrix-brygga

Matrix-standarden erbjuder en brygga för att kommunicera med irc. Eftersom standarden erbjuder möjlighet att spara historik kan detta användas som en brygga. Nedanstående guide borde fungera med vilken klient som helst, t.ex Element.

https://github.com/matrix-org/matrix-appservice-irc/wiki/Guide:-How-to-use-Matrix-to-participate-in-IRC-rooms

Man når Lysators irc-kanal över Matrix på #lysator:libera.chat


Registrering och autentisering av användarnamn

När du är ansluten till libera och har valt ett ledigt användarnamn som du vill använda registrerar du det med /msg NickServ REGISTER mittbraigalösenord minepostadress@blablabla.tld. Du får sedan ett mail med instruktioner om hur du verifierar din epostadress.

För autentisering av din användare om/när du registrerat en sådan rekommenderas att man använder metoden som kallas certfp. Denna går kort sagt ut på att man skapar ett tls-certifikat som sedan används för att verifiera att du är du. Instruktioner för ett flertal klienter finns på https://libera.chat/guides/certfp och/eller https://www.oftc.net/NickServ/CertFP/ För modern emacs och ERC finns instruktioner på hur man konfigurerar på https://www.emacswiki.org/emacs/ErcSSL#h5o-7 (läs och förstå koden, som med all annan kod du hittar på nätet... och byt ut "your keyfile" och "your certfile" mot sökvägar till nyckel- resp certifikatfil du skapat. Guiden på libera.chat sätter båda i samma fil, så med den behöver du separera dem (-keyout nyckelfil.key)


Cloak

När man ansluter till en irc-server syns som regel domännamn/ip-adress till den dator du ansluter ifrån. Ett sätt att dölja den från gemene man är att ha en cloak, så att det istället för t.ex. ~anv@vitellary.lysator.liu.se skulle kunna stå ~anv@lysator/member/anv. I och med att Lysator är registrerat som projekt hos Libera kan vi även dela ut cloaks till alla medlemmar som vill ha. Det enklaste sättet att få en är att fråga i #lysator, så kommer någon av de personer som är listade som kontakter mot Libera att ordna detta åt dig. Om ditt irc-användarnamn skiljer sig från ditt lysator-användarnamn kan du välja vilket av dessa du vill ha i cloaken.