Skillnad mellan versioner av "Usenet News"

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Lade till allt från lysatorvis och lade till avsnitt om gnus)
Rad 1: Rad 1:
  +
Nu är det möjligt att läsa och skriva NNTP nyheter på Lysator igen.
{{Föråldrad}}
 
  +
Detta görs på servern '''nyheter.lysator.liu.se''' port 563 med TLS,
  +
där inloggningen är din vanliga Lysatorinloggning. Det kan vara
  +
möjligt att logga in okrypterat via port 119, men det är inte
  +
rekommenderat då ditt lösenord kan komma på vift. I synnerhet om du
  +
ansluter via en dator som befinner sig någon annanstans än ~.
   
  +
==slrn==
[[Kategori:Instruktioner]]
 
Det ryktas i LysKOM att Usenet News finns hos Lysator.
 
Inifrån Lysators nätverk är det bara att ansluta till news.lysator.liu.se.
 
Från utsidan ska det istället fungera att ansluta över NNTPS på port 563 med "användarnamn@lysator.liu.se" samt ditt vnliga lysator-lösenord.
 
OBS! Eventuellt går det även att ansluta okrypterat via port 119, men skulle du råka göra det med ditt lysatorlösenord bör du omedelbart ändra ditt lösenord samt sluta med sådana dumheter. Det går exempelvis att tunnla NNTP via en Lysator-dator över SSH (se [[vindbrygga]]) och då duger NNTP utan särskild inloggning.
 
   
  +
Du kan t.ex. använda programmet slrn för att läsa och skriva texter.
   
  +
Börja med att skapa ~/.slrnrc och sätt följande variabler:
=== Att tunnla NNTP via vindbrygga ===
 
   
  +
<pre>
# Skapa en ssh-tunnel genom <tt>ssh -NL 9999:news.lysator.liu.se:119 vindbrygga.lysator.liu.se</tt>
 
  +
set username "john"
# Ställ in i din newsklient att news-servern är localhost och att porten den ska prata via är 9999
 
  +
set hostname "lysator.liu.se"
# Nu ska du kunna läsa news även hemifrån.
 
  +
set realname "John Doe"
  +
charset display "utf-8"
  +
charset outgoing "utf-8"
  +
</pre>
  +
  +
Första gången du kör programmet måste du skapa ~/.jnewsrc på följande sätt:
  +
<pre>
  +
slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se -f ~/.jnewsrc --create
  +
</pre>
  +
  +
Hädanefter kan du starta slrn såhär:
  +
<pre>
  +
slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se
  +
</pre>
  +
  +
=== Källor ===
  +
  +
* https://wiki.archlinux.org/index.php/Slrn
  +
  +
* https://slrn.info/documentation.html
  +
  +
* https://help.ubuntu.com/community/slrn
  +
  +
==Emacs==
  +
  +
Emacs inbyggda e-postklient gnus kan också användas som nyhetsläsare.
  +
Lägg till detta i din <code>~/.emacs.el</code> fil:
  +
  +
<pre>
  +
(setq gnus-select-method '(nntp "nyheter.lysator.liu.se"
  +
(nntp-open-connection-function nntp-open-tls-stream)
  +
(nntp-port-number 563)
  +
(nntp-address "nyheter.lysator.liu.se")))
  +
</pre>
  +
  +
Sedan kan du ansluta med kommandot <code>M-x gnus</code> och för att
  +
få en översikt över alla nyheter använd <code>M-d</code>.
  +
  +
För att du inte ska behöva skriva in lösenordet varje gång kan du
  +
skapa filen <code>~/.authinfo</code> och lägga in följande rad i den:
  +
  +
<pre>
  +
machine nyheter.lysator.liu.se login <användarnamn> password <lösenord>
  +
</pre>
  +
  +
Om du har en gpg-nyckel kan du kryptera filen. Markera <code>.authinfo</code> filen
  +
i dired och använd <code>=</code> för att kryptera filen. Ge den nya
  +
filen namnet <code>~/.authinfo.gpg</code>. Sedan uppdaterar du
  +
variabeln <code>nntp-authinfo-file</code> med nya filnamnet:
  +
  +
<pre>
  +
(setq nntp-authinfo-file "~/.authinfo.gpg")
  +
</pre>
  +
  +
[[kategori:Emacs]]

Versionen från 6 november 2021 kl. 00.39

Nu är det möjligt att läsa och skriva NNTP nyheter på Lysator igen. Detta görs på servern nyheter.lysator.liu.se port 563 med TLS, där inloggningen är din vanliga Lysatorinloggning. Det kan vara möjligt att logga in okrypterat via port 119, men det är inte rekommenderat då ditt lösenord kan komma på vift. I synnerhet om du ansluter via en dator som befinner sig någon annanstans än ~.

slrn

Du kan t.ex. använda programmet slrn för att läsa och skriva texter.

Börja med att skapa ~/.slrnrc och sätt följande variabler:

set username "john"
set hostname "lysator.liu.se"
set realname "John Doe"
charset display "utf-8"
charset outgoing "utf-8"

Första gången du kör programmet måste du skapa ~/.jnewsrc på följande sätt:

slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se -f ~/.jnewsrc --create

Hädanefter kan du starta slrn såhär:

slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se

Källor

Emacs

Emacs inbyggda e-postklient gnus kan också användas som nyhetsläsare. Lägg till detta i din ~/.emacs.el fil:

(setq gnus-select-method '(nntp "nyheter.lysator.liu.se"
                (nntp-open-connection-function nntp-open-tls-stream)
                (nntp-port-number 563)
                (nntp-address "nyheter.lysator.liu.se")))

Sedan kan du ansluta med kommandot M-x gnus och för att få en översikt över alla nyheter använd M-d.

För att du inte ska behöva skriva in lösenordet varje gång kan du skapa filen ~/.authinfo och lägga in följande rad i den:

machine nyheter.lysator.liu.se	login <användarnamn>		password <lösenord>

Om du har en gpg-nyckel kan du kryptera filen. Markera .authinfo filen i dired och använd = för att kryptera filen. Ge den nya filen namnet ~/.authinfo.gpg. Sedan uppdaterar du variabeln nntp-authinfo-file med nya filnamnet:

(setq nntp-authinfo-file "~/.authinfo.gpg")