Rootmanual:SolarisZones

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konfiguration av en zone

Nedan följer ett exempel på hur man kan skapa en zon:

 mkdir -p /export/zone/NAMN
 chmod go-rwx /export/zone/NAMN
 zonecfg -z NAMN
  create
  set zonepath=/export/zone/NAMN
  set autoboot=true
  add fs
   set dir=/dir-in-zone
   set special=/dir-in-global
   set type=lofs
   set options=ro
   end
  add inherit-pkg-dir
   set dir=/opt
   end
  add net
   set address=130.236.160.99
   set physical=bge0
   end
  add rctl
   set name=zone.cpu-shares
   add value (priv=privileged,limit=20,action=none)
   end
  add attr
   set name=comment
   set type=string
   set value="This is the NAMN zone"
   end
  verify
  commit
  exit
 zoneadm -z NAMN verify
 zoneadm -z NAMN install
 zoneadm list -iv
 zoneadm -z NAMN ready
 zoneadm -z NAMN boot
 zlogin -C NAMN

"rctl"-resursen är inte egentligen nödvändig så den brukar jag (pen) skippa.