Rootmanual:Blandat YP och DNS

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.

Ladda om zonfilerna i DNS'en på ns-master

Den här beskrivningen uppdaterades 2006-10-20 och var då aktuell. Fortfarande OK 2009-10-12.

 • Logga in på ns-master. Inloggning kan bara ske från Lysators nätverk, så mellanlanda t ex på nema.
 • Kör "su". Logga inte in som root direkt! Då kommer det inte att synas i RCS-loggen vem som gjorde ändringen.
 • Skaffa dig en bättre $PATH:
 PATH=/opt/SUNWspro/bin:/opt/LYSkrb5/bin:/lysator/bin:/usr/ccs/bin:/usr/sfw/bin:$PATH
 • Masterfilerna ligger under /lysator/etc/dns/ och är versionshanterade med RCS.
 cd /lysator/etc/dns
 emacs -nw db/lysator/lysator.zone
 • Ladda om zonerna så här:
 cd /lysator/etc/dns
 make

Att skapa en ny YP-map

 1. Logga in på ns-master.
 2. cd /lysator/etc/nis
 3. Skapa $map med rätt innehåll.
 4. Checka in filen i RCS: ci -l $map
 5. Editera Makefile.var_yp. Den nya mappen behöver läggas till på tre ställen. Det bör vara uppenbart vad som gäller om du tittar på en av de andra mapparna.
 6. Kör make i /var/yp.

Texten nedan behöver uppdateras!

 1. Efter ett tag kommer den att hänga. Det är antagligen säkert att avbryta den. Annars kan du vänta tio-femton minuter tills den får en timeout.
 2. Kör /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr -h klorin $map på Solaris-ypslavarna och /usr/lib/yp/ypxfr -h klorin $map på Linux-ypslavarna.
 3. Kontrollera att mappen finns på alla servrar. Enklast görs det genom att köra dessa tre kommandon och kontrollera att alla ger samma utmatning:
  /usr/sbin/yppoll -h klorin.lysator.liu.se $map
  /usr/sbin/yppoll -h svartsmurf.lysator.liu.se $map
  /usr/sbin/yppoll -h tokaimura.lysator.liu.se $map
  /usr/sbin/yppoll -h lenin.lysator.liu.se $map
  

  (Kolla med ypcat ypservers vilka YP-servrar som finns just nu). Om mappen inte skapats:

  • Logga in på tokaimura.
  • Kör /etc/init.d/postfix stop. Det är nämligen relativt

  stor risk att nästa steg misslyckas, och konsekvenserna kan bli studsad mail i så fall. Därför ska mailservern stoppas i förebyggande syfte.

  • Logga in på ypslaven som inte fungerar.
  • Kör ypinit -s klorin eller ypinit -s ypmaster.

  Vilket kommando som fungerar bäst är inte helt utrett. Om du känner dig feg så tar du en säkerhetskopia av den katalog som ypinit vill ta bort.

  • På klorin, kör cd /etc/yp;touch $map;make för att se att

  kontrollera att alla slavar verkligen tar emot mappen nu.

  • Kontrollera att ypslaven serverar de centrala mapparna

  passwd och home.

  • På tokaimura, kör /etc/init.d/postfix start.