Rootmanual:Bittorrent

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 27 februari 2007 kl. 20.29 av Ceder (diskussion | bidrag) (Tog bort WIP-markering. Trackern fungerar sedan länge.)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bittorrent kan man läsa om hur man som användare kan publicera bittorrentfiler via Lysators tracker. Den här sidan tar upp hur trackern är installerad och konfigurerad. Den skrevs när ceder för tredje gången installerade om den och tröttnade på att återuppfinna hjulet om och om igen. Nästa gång tänker han bara följa receptet som står på den här sidan.

Källkoden finns i lsvn:

 svn co svn+ssh://ceder@lsvn.lysator.liu.se/svnroot/lysator-tracker/trunk/lysator-tracker

En backup av de gamla filerna finns i ~ceder/sherman-bittorrent.tar (tack Pen!).

Steg-för-steg-instruktioner:

 1. Kolla att tracker.lysator.liu.se pekar rätt, och uppdatera annars enligt instruktion.
 2. Välj ut en lämplig Solaris-burk som kan köra trackern i en egen zone.
 3. Skapa /export/tracker som en softpartition på den datorn och NFS-exportera den.

  metainit d34 -p d100 1G # Förutsätter att d100 redan finns, och att d34 är ledig
  newfs /dev/md/rdsk/d34
  vi /etc/vfstab
  mkdir /export/tracker
  mount /export/tracker
  share -F nfs -o nosuid,sec=sys,rw=lysnet,sec=krb5:krb5i:krb5p \
    -d "Lysator Bittorrent tracker." /export/tracker

 4. Lägg in share-kommandot ovan i /etc/dfs/dfstab.
 5. Sätt upp en zone på en lämplig Solaris-burk. Den här gången var nema den mest lämpliga, även om den inte är helt perfekt. Men det finns ju ingen slask-tjänsteserver numera... Zone-instruktioner. Importera /export/tracker som /tracker.
 6. Lägg till zonen i nätgruppen pkgonly. Ledtrådar för hur man gör finns här. Det här gör att zonen får read-only-tillgång till /pkg (och därmed /usr/local).
 7. Kör shareall på den dator som delar ut /pkg. Innan det görs slår ändringen i pkgonly inte igenom.
 8. Se till att auto_lysator innehåller rätt sak, så att alla Lysators datorer kommer åt /export/tracker under namnet /lysator/bittorrent.
 9. Installera BitTorrent-3.4.2.tar.gz. Nyare versioner är mycket krångligare att installera. Om du har gott om tid kan du ju ge dig på det. Men trackern i 3.4.2 verkar vara tillräckligt bra, så varför krångla? /pkg/bittorrent/src/README.lysator innehåller detaljer för hur installationen går till. Man måste fixa så att sys.path sätts till ett lämpligt värde i alla script.
 10. Kör make install i en utckeckad kopia av lysator-tracker.
 11. Fixa /etc/nsswitch.conf i zonen tracker så att det står passwd: compat.
 12. Lägg till denna rad i /etc/passwd:
  +bittorrent:x::::/tracker:/bin/sh
 13. Starta /tracker/svc-bttrack. (Det här ska förstås bli en riktig service. Och koden ska checkas in.)