Rootmanual:A3500

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konfiguration av A3500-RAID-programvaran på Solaris 10

Programvaran stöds officiellt inte av Solaris 10, men det går bra att installera den ändå.

 pkgadd -d /net/home/export/install/solaris/osa SUNWosar SUNWosau SUNWosafw SUNWosamn SUNWosanv 

(Svara yes på alla frågor)

Efter installationen ändra på följande saker:

 • /etc/osa/rmparams: System_MaxLunsPerController=32
 • /dev/osa; mv dev dev.orig; ln -s /dev

Eventuellt vill man modifiera /usr/lib/osa/bin/add_disk (script), men det verkar fungera att ignorera...

Installera gärna även patch 112126-09. Den är egentligen till för Solaris 8 och 9, men om man editerar "prepatch"-scriptet i katalogen man får när man packar upp den så går det bra att installera den ändå.

Kommndon

Kommandon för att styra RAID:en ligger i /usr/sbin/osa. De viktigaste är:

 * lad - Visa vilka LUN:ar som finns
 * raidutil - Skapa/ta bort LUN:ar
 * drivutil - Kolla på diskstatus, enabla trasiga diskar

Skapa många diskar

Nedanstående script skapar 20 LUN:ar á 3 diskar i en RAID-0-konfiguration:

 #!/bin/ksh
 CTRL=c1t5d0
 RAIDUTIL=/usr/sbin/osa/raidutil
 (( lun = 0 ))
 (( ds = 0 ))
 while [ $ds != 14 ]; do
  if [ $ds = 6 ]; then
    (( ds = 8 ))
  fi
  (( ch = 1 )) 
  while [ $ch != 6 ]; do
    (( d1 = ds + 0 ))
    (( d2 = ds + 1 ))
    (( d3 = ds + 2 ))
    echo "Creating LUN $lun with drives ${ch}${d1},${ch}${d2},${ch}${d3}..."
    $RAIDUTIL -c $CTRL -l 0 -s 0 -n $lun -g ${ch}${d1},${ch}${d2},${ch}${d3} >>/tmp/mk-luns.log 2>&1
    (( lun = lun + 1 ))
    (( ch = ch + 1 ))
  done
  (( ds = ds + 3 ))
 done
 exit 0