Versionshistorik för "RCS"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 23 februari 2019 kl. 19.51Hugo diskussion bidrag 427 byte +427 Skapade sidan med 'Kort om hur man kanske använder RCS: * <tt>co -l <filename></tt> :: get working copy * <tt>ci -u <filename></tt> :: check in and update file * <tt>ci <filename></tt> :: che...'