Planerade Avbrott

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Pågående avbrott

Framtida avbrott

Forntida avbrott

Någon gång i slutet på mars

Akademiska hus kommer att arbeta på elnätet i B-huset, och kommer därför behöva stänga av strömmen till ~.

2008-04-05 - 2008-04-06

Akademiska hus kommer att utföra arbete på elnätet, och ska därför stänga av strömmen till G-huset och Foo. Detta innebär att de allra flesta vitala system kommer att stå stilla under tiden avbrottet sker.

2007-10-06

Studsvik bootades om för att kontrollera om borttagningen av de gamla hemdisklådorna gått bra. Det hade den inte, så Studsvik (och därmed hemdisken) var otillgänglig i någon timme.

2007-06-25 - 2007-06-26

Akademiska hus skall akutreparera kylvattensystemet, vilket innebär att Foo-hallen kommer att vara kyllös ett par timmar på morgonen den 26:e.

Alla system utom LysKOM-servern kommer att tas ned på kvällen den 25:e, och kommer upp igen när kylan är tillbaka, förhoppningsvis på eftermiddagen den 26:e.

Uppdatering: Efter lite strul med att få upp hemdiskar och webservrar kom allting upp framåt 19 på kvällen.

2007-05-26 - 2007-05-27

Söndagen den 27:e maj kommer FOO-hallen vara strömlös, eftersom strömmatningen till hela huset ska göras om. Därför kommer hela Lysators datorsystem att vara otillgängligt från kvällen dagen innan, eftersom root inte kommer hinna stänga av hela systemet på morgonen innan strömavbrottet inleds.

Datorsystemet kommer alltså vara otillgängligt från ungefär klockan 19 lördagen den 26:e maj, och drygt ett dygn framåt.

I samband med strömavbrottet kommer ytterligare systemarbete att förläggas, i form av flytt av användares hemkataloger. Några CPU-servrar kommer inte att tas upp efter strömavbrottet förrän alla användares hemkataloger har flyttats. Det kan ta några timmar extra från strömavbrottets slut klockan 18 den 26:e maj att flytta om alla.

Det kommer även att utföras systemarbete på LysKOM-systemet när strömmen kommer tillbaka.

Uppdatering: Detta avbrott var från början utannonserat till 2007-05-13, men skjöts upp på grund av elstrejken.

2007-01-12, eftermiddag

Systemarbete kommer att pågå med Lenin, varför mail inte kommer att fungera. Se LysKOM 15134886.

2006-09-29 - 2006-10-01

Utbyte av webservrar. Installation av ny hårdvara, donerad av SGI, i Viggen. Se <möte 13786: LYS(-)Hack 06> för mer information.

Studsvik och Viggen kommer att vara nere ibland. Säkerligen även andra maskiner.

2006-09-10 - 11

Omkoppling och omflyttning i Lysators nät. Stora trafikstörningar till alla Lysators tjänster, då switchar kopplas om och till för att få en bra struktur i nätet.

2006-04-01, eftermiddag-kväll

Städningen av FOO-hallen fortsätter snart. Maskiner som vi vet kommer att gå ner denna gång:

  • Elfwood skall samlas ihop i ett rack för sig, så alla deras maskiner kommer att gå ner samtidigt.

Förutom dessa kan slumpmässiga maskiner behöva gå ner för att flyttas. Den enda CPU-server som med stor sannolikhet kommer att gå ner är Nema.

2006-03-20

Städningen av FOO-hallen fortsatte.

  • Elfwoods alla maskiner fick strömavbrott på grund av en trasig UPS.
  • Fetto togs ner i ett par minuter för rackmontering.