Skillnad mellan versioner av "Lysrdiff:Backupdisk"

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 
Rad 1: Rad 1:
{{Föråldrad}}
+
{{Föråldrad}}
  +
 
== Backupdisk: namngivning ==
 
== Backupdisk: namngivning ==
   

Nuvarande version från 28 mars 2016 kl. 17.32


Varning! Den här informationen är troligtvis föråldrad. Om du har tid, kontrollera gärna hur verkligheten ser ut och uppdatera den här sidan.


Backupdisk: namngivning

Backuperna i Lysrdiff är uppdelade i tusentals småjobb. Ett backupjobb är att ta backup av ceders hemkatalog, ett annat att ta backup av ceders mailspool, ett tredje att ta backup av rootfilsystemet på shafan.

Backuperna lagras på USB-diskar. För tillfället använder vi två logiska diskar, som heter 1 respektive 2.

Varje logisk disk partitioneras i ca 250 GB stora delar. De ges namn efter diskens nummer följt av partitionens nummer. Eftersom de nuvarande diskarna är 500 GB stora får vi fyra partitioner: 1/0, 1/1, 2/0 och 2/1.

Varje disk finns i tre exemplar: en permanent monterad disk (perm), och två kloner (A och B). För att namnge en fysisk disk anger man disknumret och rollen: 1/perm, 1/A, 1/B, 2/perm, 2/A och 2/B.

Det här ger oss en hel massa fysiska partitioner. I skrivande stund finns 1/perm/0, 1/perm/1, 1/A/0, 1/A/1, 1/B/0, 1/B/1, 2/perm/0, 2/perm/1, 2/A/0, 2/A/1, 2/B/0 och 2/B/1.

Uppstart av shafan

För att starta shafan efter t ex ett strömavbrott måste man fysiskt gå till FOO-hallen och starta USB-diskarna. Tyvärr går de inte igång av sig själva efter ett strömavbrott.

När det är gjort och shafan är igång kan man montera dem, t ex med detta kommando:

 for d in 1 2; do for p in 0 1; do for c in perm A B ; do mount /lysrdiff/$d/$c/$p; done; done; done

Om inte alla 6 diskar är inkopplade kommer man att få några felmeddelanden som man kan ignorera. Se vilka diskar som blev monterade med:

 lysrdiff-df