IRC

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

IRC är ett av de äldsta chatt-protokollen fortfarande i bruk. Den stora för- och nackdelen med IRC är att det inte har loggar.

Det finns flera lösningar på det. En är att bara se det som skrivs medans man är online. En annan är att man kör sin IRC-klient på en server, vilken man ansluter till (typ via tmux). En tredje är att man kör en riktig bouncer-server, som låter en köra en lokal klient men ändå få loggar. Se nedan.

Lysators kanal är #lysator @ freenode.

Klienter

Finns väldigt många. Lysators arbetsstationer har åtminstånde:

 • hexchat
 • weechat.

Exemplen nedan är kanske för weechat.

Direktanslutning till Freenode

Weechat

/server add freenode chat.freenode.org -autoconnect
/connect freenode
/join #lysator

Om allt har gått rätt kommer du i alla fall kunna läsa meddelanden. Till och från är ett filter på som hindrar oregistrerade från att skriva meddelanden. Se längre ner för instruktioner för registrering.

Via Lysators Bouncer

En bouncer ligger ansluten en IRC-server och håller koll på det som skrivs, och spelar upp det för en när man ansluter. Alltså behöver man inte vara online hela tiden.

Lysator har en bouncer-server som heter verdigris. Authentisera mot den med ditt vanliga Lysatorinlogg.

För tillfället stöds bara plain-text authentisering, men SASL eller AUTH får gärna sättas upp.

För att administrera sin anslutning kan man skicka meddelanden till *status, t.ex. genom

/query *status help

Man kan därifrån även lägga till plugin.

/query *status
LoadMod --type=network nickserv
/query *nickserv
Set <freenode-password>
SetCommand identify {password}

Det går även att administrera sitt "bouncer-konto" via https://verdigris.lysator.liu.se/.

Med Webbklient

Det finns en lättanvänd webbklient som heter kiwi irc. Anslut med länken nedan.

https://kiwiirc.com/nextclient/#irc://verdigris.lysator.liu.se/?type=znc

WeeChat

För att koppla upp sig till Verdigris med WeeChat:

/server add lysator verdigris.lysator.liu.se -username=<lysator-nick> -password=<lysator-lösenord> -autoconnect
/connect lysator

Vidare ZNC-inställningar för Weechat kan läsas om här: https://wiki.znc.in/Weechat

Med Emacs

Emacs inbyggda klient (erc) stödjer endast NickServ som autentisering, Däremot finns en annan klient, circe, med bredare autentiseringsstöd. Denna kan hämtas med list-packages. Sedan kan den konfigureras på följande sätt:

(setq circe-network-options
   `(("verdigris-lysator"
     :host "verdigris.lysator.liu.se"
     :port 6667
     :user ,ditt-lysator-användarnamn
     :pass ,ditt-lysator-lösenord
     :channels ("#lysator"))))

Med matrix-brygga

Matrix-standarden erbjuder en brygga för att kommunicera med irc. Eftersom standarden erbjuder möjlighet att spara historik kan detta användas som en brygga. Nedanstående guide borde fungera med vilken klient som helst, t.ex Element.

https://github.com/matrix-org/matrix-appservice-irc/wiki/Guide:-How-to-use-Matrix-to-participate-in-IRC-rooms