Herakles

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Herakles är en rackmonterad hemmabyggd 1U-PC med två magma-seriekort med 8 portar vardera som sitter på managementnät. Den kan man ssh:a till om man är root och är utrustad med lämpliga lösenord. På den körs conserver, vilket skall vara det bästa sedan skivat bröd enligt någon på IRC.

Genom att köra console -u kan man se vilka serieportar som har konfigurerats. Om man sedan vill ansluta till en serieport så skriver man console <maskin>. Man får fina instruktioner på sin skärm om hur man gör för att få mer information om hur man använder console.

För att skicka break till solarismaskiner verkar antingen ^Ec l 2 eller ^Ec l 4 vara fungerande varianter.