Foo-hallen

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 17 juni 2021 kl. 09.25 av Busk (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sökObs.jpg Detta system/denna metod är ej längre aktuellt på Lysators system
Informationen på denna sida kvarstår för att den är eller kan komma att bli av historiskt intresse.


FOO-hallen var Lysator:s datorhall, belägen vid ingång 81 i G-huset, tagen i bruk sommaren 1996. Nycklar till FOO-hallen administreras av sekreteraren.

Så länge Sovjetunionen bestod användes hela huset av Försvarets forskningsanstalt (FOA), men vid 1990-talets mitt krympte detta ihop och ombildades till Försvarets forskningsinstitut (FOI), vilket gav utrymme för universitetets expansion. Vi kan alltså tacka Mikhail Gorbatjov för FOO-hallen. Grannar med FOO-hallen är LiU-IT.


Foo large.jpg


Se historiska bilder.

I december 2020 flyttade Lysator ut ur Foo-hallen och G-huset och in i Bar-hallen och A-huset.