FOO-hallen

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 21 februari 2017 kl. 15.02 av Busk (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

FOO-hallen är Lysator:s datorhall, belägen vid ingång 81 i G-huset, tagen i bruk sommaren 1996. Nycklar till FOO-hallen administreras av sekreteraren.

Så länge Sovjetunionen bestod användes hela huset av Försvarets forskningsanstalt (FOA), men vid 1990-talets mitt krympte detta ihop och ombildades till Försvarets forskningsinstitut (FOI), vilket gav utrymme för universitetets expansion. Vi kan alltså tacka Mikhail Gorbatjov för FOO-hallen. Grannar med FOO-hallen är LiU-IT.


Foo large.jpg


Se historiska bilder.