FOO-hallen

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 25 maj 2007 kl. 15.52 av Simon (diskussion | bidrag) (Ny nyckelansvarig.)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

FOO-hallen är Lysator:s datorhall, belägen i G-huset, tagen i bruk sommaren 1996. Nycklar till FOO-hallen administreras av Lars Liindholm.

Så länge Sovjetunionen bestod användes hela huset av Försvarets forskningsanstalt (FOA), men vid 1990-talets mitt krympte detta ihop och ombildades till Försvarets forskningsinstitut (FOI), vilket gav utrymme för universitetets expansion. Grannar med FOO-hallen är UNIT och NSC. Vi kan alltså tacka Mikhail Gorbatjov för FOO-hallen.

Foo large.jpg

Se historiska bilder.