FOO-hallen

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

FOO-hallen är LYSATOR:s datorhall, belägen i G-huset, tagen i bruk sommaren 1996. Nycklar till FOO-hallen administreras av Magnus Redin.

Så länge Sovjetunionen bestod användes hela huset av Försvarets forskningsanstalt (FOA), men vid 1990-talets mitt krympte detta ihop och ombildades till Försvarets forskningsinstitut (FOI), vilket gav utrymme för universitetets expansion. Grannar med FOO-hallen är UNIT och NSC. Vi kan alltså tacka Mikhail Gorbatjov för FOO-hallen.

http://www.lysator.liu.se/history/images/FOO-hallen-2.jpg

Bilden är något föråldrad, men i stort sett korrekt. Se fler bilder.