E-postlistor

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 7 april 2006 kl. 17.06 av Albert (diskussion | bidrag) (Mailman ska vara en rubrik)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här texten talar om hur man startar och driver en egen e-postlista på Lysators datorer, inte hur man blir medlem på de listor som drivs på annat håll. Läs mer i Lysators datorhandbok om Elektronisk post - En kort introduktion till e-post.

Sammanfattning av texten: Lysator använder Mailman. Om du är medlem i Lysator kan du skapa och administrera dina listor själv på https://admin.lysator.liu.se.

Vad är en elektronisk postlista?

En elektronisk postlista (engelska: electronic mailing list) är en e-postadress som inte leder till en brevlåda, utan till en lista över andra adresser. Det är ett sätt att ordna massutskick till många personer, som delar ett intresse. Alla kan skicka brev till den gemensamma adressen. Det är ett förstadium till mer avancerade kommunikationssystem som Usenet News och LysKOM, med fördelen att det kan nå alla som har e-post. E-postlistor kan vara öppna eller slutna, manuella eller automatiska, officiella eller hemliga, fria eller modererade. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

En e-postlista är kanske bara ett av flera tillbehör till ett projekt som du driver. Läs mer om Hur man startar och driver ett Lysator-projekt.

 • Listadressen

En e-postlista har alltid en adress. Om listan finns hos Lysator slutar den på @lists.lysator.liu.se (eller, om det är en gammal lista, på @lysator.liu.se -- och då får det brevlådenamn som står före snabel-a:et får givetvis inte vara detsamma som någon medlems login). Hitta på något namn som inte är upptaget. Det är rätt vanligt, men inte nödvändigt, att e-postlistor har namn som slutar på -list, till exempel runeberg-list@lysator.liu.se för Projekt Runeberg. Brev som skickas till listadressen är avsedda att spridas till samtliga deltagare på listan. Om detta sker omedelbart eller efter administratörens godkännande, beror på om listan är modererad eller inte.

 • Administratör, administratörsadress

Varje e-postlista har en administratör av kött och blod, som ansvarar för listan. Administratören bestämmer vilka egenskaper listan ska ha. Till varje lista brukar det finnas ytterligare två adresser: owner-listnamn och listnamn-request. Dessa används för att kontakta administratören respektive för att begära tjänster som har med listan att göra. Ofta är -request bara en hänvisning till owner- men det behöver inte vara så.

 • Manuell eller automatisk

För en manuell lista måste administratören utföra manuella ingrepp för att nytillkomna ska bli medlemmar på listan. För en automatisk lista räcker det att skriva till listnamn-request och ange något automagiskt kommando på Subject-raden eller i brevkroppen. Hur detta kommando ser ut, beror på vilken programvara som hanterar listan. Många moderna listhanterare har även ett webgränssnitt där man kan hantera sin prenumeration.

 • Utskickslista / nyhetsbrev / diskussionslista

En utskickslista är ett enkelriktat massmedium, där enbart administratören tillåts skicka ut information. Det kan användas som ett nyhetsbrev. Motsatsen är en diskussionslista där alla deltagare uppmanas att skriva inlägg.

 • Modererad lista

Brev som kommer in till en modererad lista måste godkännas av administratören innan de sprids till deltagarna. På det viset får listan mera karaktären av en tidning. För deltagarna innebär detta en kvalitetsgaranti, samtidigt som den fria debatten kan hämmas. Att vara moderator för en e-postlista kan vara ett heltidsjobb. Det vanligaste är att listan inte är modererad.

 • Digest

En digest är en modererad lista där flera inkommande brev sammanställs av moderatorn till ett utgående utskick. Karaktären av tidning förstärks ytterligare.

 • -announce, -d

Ibland vill man ha flera listor på samma tema, med något olika inriktning. Då kan man ge de olika listorna följande namn:

    * listnamn - den huvudsakliga listan.
    * listnamn-d - för diskussioner. Här brukar det bli fler meddelanden och kommentarer än på huvudsakliga listan.
     Detta kan också vara forumet för diskussioner om den huvudsakliga listans inriktning, alltså platsen för meta-debatt.
    * listnamn-announce - för tillkännagivanden. Här brukar det bli färre meddelanden än på huvudsakliga listan, och inga kommentarer. 
 • Arkiv

För en öppen lista, kan det vara trevligt att spara allt som passerar i ett arkiv. Om man använder Mailman finns arkivmöjligheten inbyggd. Annars är det enklaste sättet att skapa ett arkiv att ha med ett filnamn som medlem på listan. Inlägg som sprids till listans medlemmar, sparas också i filen i så kallat mbox-format. Sedan finns det olika sätt att göra arkivet tillgängligt, exempelvis via webben med hypertext-länkar mellan breven. En del program för hantering av e-postlistor innehåller funktioner för att gräva i det tillhörande arkivet.

 • U-båtar och aktiva postare

Precis som i LysKOM och Usenet News, så finns det många som väljer att vara medlem i en e-postlista och läsa de inlägg som kommer, men aldrig skriver något själva. Dessa brukar kallas för u-båtar, till skillnad från dem som aktivt deltar med egna inlägg på listan. Ibland händer det att en u-båt "kommer upp till ytan" och avslöjar sitt deltagande genom att posta ett inlägg.

 • Hemligt medlemskap (INTE!)

Vilket skydd har den som blir medlem på listan? Ska andra få veta att han är medlem, eller ska han få passera som en hemlig u-båt? Administratören kan givetvis välja att offentliggöra medlemslistan, men då bör han informera medlemmarna om sin policy i förhand. Även om han väljer att inte offentliggöra medlemmarna, går det ofta att utifrån ta reda på vem som är medlem på en lista även om administratören har valt att hemlighålla deltagarlistan. Så här kunde man göra förr:

  $ telnet mailhost.lysator.liu.se smtp
  Connected. Escape character is '^]'.
  220 lysander ESMTP Sendmail 8.8
  HELO foo.bar
  250 lysander Hello
  EXPN runeberg-list@lysator.liu.se
  250-person1@domain.se
  250-person2@domain.fi
  250 person3@domain.com
  QUIT
  221 lysander closing connection
  Connection closed by foreign host.
  $

"Jättemanuell" e-postlista

Om du lite snabbt vill ha en väldigt enkel mailinglista så kan du skapa en som får formen <användarnamn >+listnamn@lysator.liu.se . Detta görs genom att du skapar filen .forward+listnamn i din hemkatalog, och där listar listans mottagare. Ett exempel:

Du har användarnamnet foo och vill ha en liten lista för en kurs du går, låt oss säga att den heter "Matematik för myrornitologer" vilket självklart förkortas bar. Du skapar då filen .forward+bar i /home/foo/. Där skriver du såhär:

leif_med_brallan@hetpåst.kom
pantarne@inamn.kåm
myroribrallan@jagärenfågel.foo

Klart! Alla mail till foo+bar@lysator.liu.se kommer nu att skickas vidare till de tre adresserna i filen. Det kan vara ide att lägga till dig själv till listan också...

Listserv

Listserv är en programvara för att driva e-postlistor. Listserv används inte på Lysator, men den är så vanligt förekommande ute i världen att den är stilbildande. Därför tas en kort sammanfattning upp här.

Sin historia har Listserv inom IBM-stordatorvärlden och ett gammalt nät som hette Bitnet. Där var Listserv det dominerande sättet att ordna kommunikation mellan flera användare, och det finns fortfarande ett stort antal e-postlistor, ofta av hög kvalitet, som använder Listserv. Typiskt för Listserv är att man inte har en request-adress för varje lista, utan alla kommandon skickas till adressen listserv@domän, och i kommandot måste man ange vilken lista som avses.

Kommandon kan skickas till Listserv på Subject-raden eller i brevkroppen. Din e-postadress tas från From-raden, men du måste ange ditt eget namn i SUBSCRIBE-kommandot. Kommandona skrivs på en rad och har typiskt formen:

  SUBSCRIBE listnamn ditt för- och efternamn 
  UNSUBSCRIBE listnamn 
  HELP 

Många listanvändare ute i världen tror att alla använder en Listserv och därför kommer det ibland brev till listserv@lysator.liu.se, trots att vi inte kör Listserv här. Brev som kommer till den adressen sprids till några av listadministratörerna på Lysator, som tar hand om och besvarar breven manuellt.

Mailman - det rekommenderade sättet

Sedan mailserverbytet i juli 2000 finns mailinglisthanteraren Mailman installerad på Lysators mailserver. Detta är en webstyrd och väldigt trevlig programvara. Mer info hittas på http://www.list.org. För att skapa en sådan lista går du till https://admin.lysator.liu.se. Se även http://lists.lysator.liu.se.

Majordomo

Majordomo är ett program för att hantera e-postlistor. Det finns inte installerat hos Lysator.

Procmail

Procmail är ett program för att bearbeta och filtrera inkommande e-post. Procmail erbjuder en kraftfull uppsättning filter för att sortera post, varpå de inkommande breven placeras i separata inboxar. Det finns mer information om Procmail i Lysators Datorhandbok.