Donald

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Systermaskin till knuth (www)

Information om Lysators WWW-struktur finns här

Delar root-lösen med knuth

Funktion Tjänsteserver
Specialfunktion Hanterar domäner från användare
Operativsystem Rocky 8
Modell Virtuell
SSH-fingeravtryck

Placering Proxmoxklustret
Ansvarig root hugo (www)
Driftstatus I drift