Versionshistorik för "Cron"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 21 juni 2018 kl. 12.33Hugo diskussion bidrag 163 byte +163 Skapade sidan med 'Cronjob kan sättas upp på merparten (samtliga?) av Lysators maskiner. Jobben är lokala till maskinen de sattes upp på, och fungerar i övrigt som förväntat.'