Skillnad mellan versioner av "CVS och SVN"

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(orkar applicera väldigt små shellskript för att wikifiera)
 
m (Men åtta bitar ska vi väl ha, dumma firefox.)
Rad 1: Rad 1:
CVS r ett vldigt anvndbart verktyg. P denna sida beskrivs hur du
+
CVS är ett väldigt användbart verktyg. denna sida beskrivs hur du
anvnder det p Lysator.
+
använder det Lysator.
   
<H2>Det gamla sttet, /lysator/cvsroot</H2>
+
<H2>Det gamla sättet, /lysator/cvsroot</H2>
   
Sedan lnge finns en cvsroot som alla Lysiter p ett ngorlunda enkelt
+
Sedan länge finns en cvsroot som alla Lysiter ett någorlunda enkelt
stt kan skapa ett repository i. Problemet med den lsningen r att
+
sätt kan skapa ett repository i. Problemet med den lösningen är att
endast Lysiter kan komma t den, och anonym access r inte mjlig.
+
endast Lysiter kan komma åt den, och anonym access är inte möjlig.
 
<P>
 
<P>
Hur man i detalj anvnder /lysator/cvsroot beskrivs inte p denna
+
Hur man i detalj använder /lysator/cvsroot beskrivs inte denna
 
oebbsida.
 
oebbsida.
   
<H2>Det nya sttet, lysCVS</H2>
+
<H2>Det nya sättet, lysCVS</H2>
   
Eftersom det verkade finnas ett behov av cvs-repository dr man dels
+
Eftersom det verkade finnas ett behov av cvs-repository där man dels
kan ha med icke-Lysiter som utvecklare, och dels tillta anonym
+
kan ha med icke-Lysiter som utvecklare, och dels tillåta anonym
access, utvecklades sommaren 2001 en lsning som tillter detta.
+
access, utvecklades sommaren 2001 en lösning som tillåter detta.
 
<P>
 
<P>
Lsningen finns att beskda bland annat i form av <a
+
Lösningen finns att beskåda bland annat i form av <a
 
href="http://cvs.lysator.liu.se">http://cvs.lysator.liu.se</a>.
 
href="http://cvs.lysator.liu.se">http://cvs.lysator.liu.se</a>.
Lsningen gr under namnet <b>LysCVS</b>.
+
Lösningen går under namnet <b>LysCVS</b>.
 
<P>
 
<P>
LysCVS har ett oebbaserat administrationsinterface dr du sjlv som
+
LysCVS har ett oebbaserat administrationsinterface där du själv som
vanlig anvndare kan skapa projekt, lgga till anvndare till detta
+
vanlig användare kan skapa projekt, lägga till användare till detta
och s vidare. Nedan beskrivs hur du gr.
+
och vidare. Nedan beskrivs hur du gör.
   
 
<H3>Att skapa nya projekt i LysCVS</H3>
 
<H3>Att skapa nya projekt i LysCVS</H3>
   
LysCVS bygger p konceptet <i>projekt</i>. Varje projekt har en egen
+
LysCVS bygger konceptet <i>projekt</i>. Varje projekt har en egen
CVSROOT och kan ha flera CVS-moduler. Det gr bra att ha samma namn p
+
CVSROOT och kan ha flera CVS-moduler. Det går bra att ha samma namn
en modul och projektet som modulen tillhr.
+
en modul och projektet som modulen tillhör.
 
<P>
 
<P>
Peka din weblsare p <a
+
Peka din webläsare <a
 
href="https://admin.lysator.liu.se">https://admin.lysator.liu.se/</a>
 
href="https://admin.lysator.liu.se">https://admin.lysator.liu.se/</a>
och logga in med ditt vanliga Lysatorlogin och -lsen. Du kommer nu
+
och logga in med ditt vanliga Lysatorlogin och -lösen. Du kommer nu
till en huvudsida dr du kan se vilka projekt du r medlem i och/eller
+
till en huvudsida där du kan se vilka projekt du är medlem i och/eller
  +
administratör för.
administratr fr.
 
 
<P>
 
<P>
Fr att skapa ett nytt projekt anvnder du menyalternativet "New
+
För att skapa ett nytt projekt använder du menyalternativet "New
Project" i menyn till vnster. Skriv vad du vill att ditt projekt ska
+
Project" i menyn till vänster. Skriv vad du vill att ditt projekt ska
heta, och tryck p knappen mrkt "Create!". Ditt projekt r nu skapat.
+
heta, och tryck knappen märkt "Create!". Ditt projekt är nu skapat.
 
<P>
 
<P>
<B>OBSERVERA att det tar en stund, i nulget maximalt en kvart, innan
+
<B>OBSERVERA att det tar en stund, i nuläget maximalt en kvart, innan
ditt projekt gr att anvnda</B>
+
ditt projekt går att använda</B>
   
<H4>Att brja anvnda det nyligen skapade projektet</H4>
+
<H4>Att börja använda det nyligen skapade projektet</H4>
   
Enklast r att anvnda <code>cvs import</code>. Sg att du nyss har
+
Enklast är att använda <code>cvs import</code>. Säg att du nyss har
skapat projektet <i>foo</i> i lysCVS. Vidare har du ett gng filer som
+
skapat projektet <i>foo</i> i lysCVS. Vidare har du ett gäng filer som
 
ska finnas i foo, de existerar i katalogen <i>/home/xyzzy/bar</i>. Du
 
ska finnas i foo, de existerar i katalogen <i>/home/xyzzy/bar</i>. Du
 
vill att filerna ska hamna i katalogen <i>gazonk</i> under cvsrooten
 
vill att filerna ska hamna i katalogen <i>gazonk</i> under cvsrooten
fr <i>foo</i> I s fall gr du ungefr shr:
+
för <i>foo</i> I fall gör du ungefär såhär:
 
<pre>
 
<pre>
 
$ cd /home/xyzzy/bar
 
$ cd /home/xyzzy/bar
Rad 57: Rad 57:
 
</pre>
 
</pre>
   
De tv sista argumenten r egentligen <i>vendor</i> och <i>tag</i>, s
+
De två sista argumenten är egentligen <i>vendor</i> och <i>tag</i>,
du kan hitta p ntt bttre n ditt anvndarnamn och "start" om du s
+
du kan hitta nått bättre än ditt användarnamn och "start" om du
  +
önskar.
nskar.
 
 
<P>
 
<P>
Nu kan du, frn en annan katalog, checka ut dina filer med <pre>
+
Nu kan du, från en annan katalog, checka ut dina filer med <pre>
 
cvs -d &lt;username&gt;@cvs.lysator.liu.se:/cvsroot/foo co gazonk
 
cvs -d &lt;username&gt;@cvs.lysator.liu.se:/cvsroot/foo co gazonk
 
</pre>
 
</pre>
<H3>Att lgga till nya anvndare i ett projekt</H3>
+
<H3>Att lägga till nya användare i ett projekt</H3>
   
Fr att mjliggra <B>skrivaccess</B> fr andra n dig sjlv lgger du
+
För att möjliggöra <B>skrivaccess</B> för andra än dig själv lägger du
till anvndare till dina projekt.
+
till användare till dina projekt.
 
<P>
 
<P>
G till huvudsidan och klicka p lnken mrkt "administrate" fr det
+
till huvudsidan och klicka länken märkt "administrate" för det
projekt du vill lgga till en anvndare till. Skriv mailadressen fr
+
projekt du vill lägga till en användare till. Skriv mailadressen för
anvndaren i rutan, och tryck "Add".
+
användaren i rutan, och tryck "Add".
 
<P>
 
<P>
Om det r en Lysatoranvndare du lgger till r det inget mer du
+
Om det är en Lysatoranvändare du lägger till är det inget mer du
behver gra, fr d finns redan alla uppgifter i NIS. Om det r en
+
behöver göra, för finns redan alla uppgifter i NIS. Om det är en
extern (icke-Lysit) du vill lgga till fr du fylla i riktigt namn och
+
extern (icke-Lysit) du vill lägga till får du fylla i riktigt namn och
anvndarnamn p personen ifrga. <B>OBSERVERA att anvndarnamnet mste
+
användarnamn personen ifråga. <B>OBSERVERA att användarnamnet måste
brja p <i>_cvs_</i>. Detta fr att skydda Lysators
+
börja <i>_cvs_</i>. Detta för att skydda Lysators
namnrymd</B>. Den externa personen fr ett mail med instruktioner om
+
namnrymd</B>. Den externa personen får ett mail med instruktioner om
inloggningsnamn och lsenord - ett automatgenererat lsenord som r
+
inloggningsnamn och lösenord - ett automatgenererat lösenord som är
 
fult som stryk.
 
fult som stryk.
 
<P>
 
<P>
<B>ven hr tar det en kvart innan anvndaren kan anvnda cvs ver
+
<B>Även här tar det en kvart innan användaren kan använda cvs över
ssh.</B> Dremot kan hen logga in i cvsadministrationssystemet, exempelvis
+
ssh.</B> Däremot kan hen logga in i cvsadministrationssystemet, exempelvis
fr att byta lsenord eller lgga till SSH-nycklar.
+
för att byta lösenord eller lägga till SSH-nycklar.
   
<H3>Att ta bort anvndare i ett projekt</H3>
+
<H3>Att ta bort användare i ett projekt</H3>
G in p administrationssidan fr ett projekt och tryck p
+
in administrationssidan för ett projekt och tryck
"Remove"-knappen fr den anvndare du inte vill ha kvar i ditt
+
"Remove"-knappen för den användare du inte vill ha kvar i ditt
projekt. Anvndaren kan nu inte lngre skriva eller lsa
+
projekt. Användaren kan nu inte längre skriva eller läsa
repositoryt. Dremot finns anvndaren kvar i systemet, s du kan
+
repositoryt. Däremot finns användaren kvar i systemet, du kan
enkelt lgga till henom igen.
+
enkelt lägga till henom igen.
 
<P>
 
<P>
<B>OBSERVERA att det gr utmrkt att ta bort sig sjlv, och d blir
+
<B>OBSERVERA att det går utmärkt att ta bort sig själv, och blir
det svrt..</B>
+
det svårt..</B>
   
<H3>Att bestmma vem som fr administrera ett projekt</H3>
+
<H3>Att bestämma vem som får administrera ett projekt</H3>
Du kan lta andra (ven externa anvndare) bestmma vem som fr lgga
+
Du kan låta andra (även externa användare) bestämma vem som får lägga
till/ta bort anvndare och huruvida projektet finns tillgngligt
+
till/ta bort användare och huruvida projektet finns tillgängligt
anonymt. G in p administrationssidan fr projektet och tryck p "toggle
+
anonymt. in administrationssidan för projektet och tryck "toggle
administration rights" fr personen.
+
administration rights" för personen.
   
<H3>Att tillta/otillta anonym access till projektet</H3>
+
<H3>Att tillåta/otillåta anonym access till projektet</H3>
P administrationssidan fr projektet finns en toggle-knapp fr att
+
administrationssidan för projektet finns en toggle-knapp för att
bestmma om det ska g att komma t projektet med pserver anonymt. Om
+
bestämma om det ska att komma åt projektet med pserver anonymt. Om
s r fallet visas den CVSROOT som ska anvndas i s fall.
+
är fallet visas den CVSROOT som ska användas i fall.
 
<P>
 
<P>
Med pserver mste man logga in frst - det gr man med ett tomt
+
Med pserver måste man logga in först - det gör man med ett tomt
lsenord (enter vid lsenordsfrgan, liksom).
+
lösenord (enter vid lösenordsfrågan, liksom).
 
<P>
 
<P>
<B>OBSERVERA att det tar en kvart innan projektet r tkomligt
+
<B>OBSERVERA att det tar en kvart innan projektet är åtkomligt
anonymt</B>. Dremot blir projektet otkomligt s fort du togglar
+
anonymt</B>. Däremot blir projektet oåtkomligt fort du togglar
tillbaka. Frga inte.
+
tillbaka. Fråga inte.
   
<H3>Att tillta/otillta webaccess till projektet</H3>
+
<H3>Att tillåta/otillåta webaccess till projektet</H3>
Liksom du kan bestmma om projektet ska vara anonymt tkombart med
+
Liksom du kan bestämma om projektet ska vara anonymt åtkombart med
pserver s kan du bestmma om projektet ska vara tkombart med
+
pserver kan du bestämma om projektet ska vara åtkombart med
ViewCVS, en web-cvs-frontnda. Det gr du genom att toggla knappen fr
+
ViewCVS, en web-cvs-frontända. Det gör du genom att toggla knappen för
"ViewCVS access". ndringen fr omedelbar effekt.
+
"ViewCVS access". Ändringen får omedelbar effekt.
   
<H3>Att lgga till SSH-nycklar</H3>
+
<H3>Att lägga till SSH-nycklar</H3>
   
Det r rtt tradigt att behva skriva in sitt lsenord var gng man
+
Det är rätt tradigt att behöva skriva in sitt lösenord var gång man
ska utfra ett cvs-kommando. Drfr anvndar man med frdel
+
ska utföra ett cvs-kommando. Därför användar man med fördel
ssh-nycklar, grna i kombination med ssh-agent. Fr att se hur man gr
+
ssh-nycklar, gärna i kombination med ssh-agent. För att se hur man gör
detta p Lysator ls <a href="/local/datorhandbok/ssh.html">hr</a>.
+
detta Lysator läs <a href="/local/datorhandbok/ssh.html">här</a>.
 
<P>
 
<P>
Eftersom du varken som vanlig anvndare eller extern dito kommer t
+
Eftersom du varken som vanlig användare eller extern dito kommer åt
CVS-burken med ett vanligt skal lggs sdana nycklar till genom att
+
CVS-burken med ett vanligt skal läggs sådana nycklar till genom att
vlja "Edit SSH keys" och klistra in de nycklar du vill ha. Servern
+
välja "Edit SSH keys" och klistra in de nycklar du vill ha. Servern
stdjer enbart ssh v2.
+
stödjer enbart ssh v2.
 
<P>
 
<P>
Anledningen till att ven Lysatoranvndare mste lgga till sina
+
Anledningen till att även Lysatoranvändare måste lägga till sina
nycklar p detta stt r att CVS-servern av skerhetsskl ej monterar
+
nycklar detta sätt är att CVS-servern av säkerhetsskäl ej monterar
 
Lysators vanliga NFS-namnrymd.
 
Lysators vanliga NFS-namnrymd.
 
<P>
 
<P>
<B>ven hr tar det en kvart innan du kan logga in med din nyckel</B>.
+
<B>Även här tar det en kvart innan du kan logga in med din nyckel</B>.
 
<P>
 
<P>
Ett annat stt att slippa skriva lsenord varje gng r att anvnda <a
+
Ett annat sätt att slippa skriva lösenord varje gång är att använda <a
href="http://www.lysator.liu.se/~nisse">Niels Mllers</a> <a
+
href="http://www.lysator.liu.se/~nisse">Niels Möllers</a> <a
 
href="http://www.lysator.liu.se/~nisse/lsh">lsh</A> i
 
href="http://www.lysator.liu.se/~nisse/lsh">lsh</A> i
"Gateway-mode". Dvs, p din dator exekverar du
+
"Gateway-mode". Dvs, din dator exekverar du
 
<pre>
 
<pre>
lsh -G -N -l &lt;anvndarnamn&gt; cvs.lysator.liu.se
+
lsh -G -N -l &lt;användarnamn&gt; cvs.lysator.liu.se
 
</pre>
 
</pre>
och skriver in ditt lsenord. Sen stter du miljvariabeln CVS_RSH
+
och skriver in ditt lösenord. Sen sätter du miljövariabeln CVS_RSH
 
till "lshg". Klart!
 
till "lshg". Klart!
   
 
<H3>Logga ut</H3>
 
<H3>Logga ut</H3>
   
Hur svrt kan det vara? :-)
+
Hur svårt kan det vara? :-)
 
<P>
 
<P>
Du blir automatiskt utloggad om du inte gr ngonting p en kvart.
+
Du blir automatiskt utloggad om du inte gör någonting en kvart.
   
<H3>Att verfra gamla repositories</H3>
+
<H3>Att överföra gamla repositories</H3>
   
Jod, det gr. Fast inte utan interaktion av en root. Skapa frst projektet i lysCVS. Packa sedan ihop ditt repository i en tarboll och tala om var den finns fr rtterna s ska vi nog kunna ordna den saken.
+
Jodå, det går. Fast inte utan interaktion av en root. Skapa först projektet i lysCVS. Packa sedan ihop ditt repository i en tarboll och tala om var den finns för rötterna ska vi nog kunna ordna den saken.
   
 
<H3>Framtida planer</H3>
 
<H3>Framtida planer</H3>
   
Umm.. Inga direkta just nu. Kom grna med frslag!
+
Umm.. Inga direkta just nu. Kom gärna med förslag!
   
 
<H3>Information om systemet</H3>
 
<H3>Information om systemet</H3>
LysCVS bestr av en kombination av vanligt frekommande fri
+
LysCVS består av en kombination av vanligt förekommande fri
programvara samt ett gng lokalt utvecklade hack. Bland annat anvnds:
+
programvara samt ett gäng lokalt utvecklade hack. Bland annat används:
   
 
<ul>
 
<ul>
Rad 177: Rad 177:
   
 
</ul>
 
</ul>
Den lokalt utvecklade programvaran r mestadels utvecklad av <A HREF="http://www.lysator.liu.se/~forsberg/">Erik Forsberg</A> och
+
Den lokalt utvecklade programvaran är mestadels utvecklad av <A HREF="http://www.lysator.liu.se/~forsberg/">Erik Forsberg</A> och
finns att hmta <a href="http://www.lysator.liu.se/~forsberg/hacks/lyscvs">hr</a>
+
finns att hämta <a href="http://www.lysator.liu.se/~forsberg/hacks/lyscvs">här</a>
 
<P>
 
<P>
Hrd och operativsystemsmssigt r burken ifrga fr tillfllet en
+
Hård och operativsystemsmässigt är burken ifråga för tillfället en
 
Dell PowerEdge 6100/200 (stalingrad) med 2 st 200 MHz Pentium Pro och 256 MiB
 
Dell PowerEdge 6100/200 (stalingrad) med 2 st 200 MHz Pentium Pro och 256 MiB
minne. Inte vrldens snabbaste maskin, men den r stabil, den har bra
+
minne. Inte världens snabbaste maskin, men den är stabil, den har bra
diskutbyggnadsmjligheter och den har en tvillingsyster att plocka
+
diskutbyggnadsmöjligheter och den har en tvillingsyster att plocka
reservdelar frn. Maskinen kr <a href="http://www.debian.org">Debian
+
reservdelar från. Maskinen kör <a href="http://www.debian.org">Debian
 
GNU/Linux</a>.
 
GNU/Linux</a>.
 
<p>
 
<p>
 
Maskinen speglar sina diskar med Linux mjukvaru-RAID, och backup tas
 
Maskinen speglar sina diskar med Linux mjukvaru-RAID, och backup tas
en gng per dygn via Lysators vanliga backuprutiner.
+
en gång per dygn via Lysators vanliga backuprutiner.

Versionen från 9 oktober 2006 kl. 21.04

CVS är ett väldigt användbart verktyg. På denna sida beskrivs hur du använder det på Lysator.

Det gamla sättet, /lysator/cvsroot

Sedan länge finns en cvsroot som alla Lysiter på ett någorlunda enkelt sätt kan skapa ett repository i. Problemet med den lösningen är att endast Lysiter kan komma åt den, och anonym access är inte möjlig.

Hur man i detalj använder /lysator/cvsroot beskrivs inte på denna oebbsida.

Det nya sättet, lysCVS

Eftersom det verkade finnas ett behov av cvs-repository där man dels kan ha med icke-Lysiter som utvecklare, och dels tillåta anonym access, utvecklades sommaren 2001 en lösning som tillåter detta.

Lösningen finns att beskåda bland annat i form av <a href="http://cvs.lysator.liu.se">http://cvs.lysator.liu.se</a>. Lösningen går under namnet LysCVS.

LysCVS har ett oebbaserat administrationsinterface där du själv som vanlig användare kan skapa projekt, lägga till användare till detta och så vidare. Nedan beskrivs hur du gör.

Att skapa nya projekt i LysCVS

LysCVS bygger på konceptet projekt. Varje projekt har en egen CVSROOT och kan ha flera CVS-moduler. Det går bra att ha samma namn på en modul och projektet som modulen tillhör.

Peka din webläsare på <a href="https://admin.lysator.liu.se">https://admin.lysator.liu.se/</a> och logga in med ditt vanliga Lysatorlogin och -lösen. Du kommer nu till en huvudsida där du kan se vilka projekt du är medlem i och/eller administratör för.

För att skapa ett nytt projekt använder du menyalternativet "New Project" i menyn till vänster. Skriv vad du vill att ditt projekt ska heta, och tryck på knappen märkt "Create!". Ditt projekt är nu skapat.

OBSERVERA att det tar en stund, i nuläget maximalt en kvart, innan ditt projekt går att använda

Att börja använda det nyligen skapade projektet

Enklast är att använda cvs import. Säg att du nyss har skapat projektet foo i lysCVS. Vidare har du ett gäng filer som ska finnas i foo, de existerar i katalogen /home/xyzzy/bar. Du vill att filerna ska hamna i katalogen gazonk under cvsrooten för foo I så fall gör du ungefär såhär:

$ cd /home/xyzzy/bar
$ export CVS_RSH=ssh
$ cvs -d <username>@cvs.lysator.liu.se:/cvsroot/foo import gazonk <username&gt start;

De två sista argumenten är egentligen vendor och tag, så du kan hitta på nått bättre än ditt användarnamn och "start" om du så önskar.

Nu kan du, från en annan katalog, checka ut dina filer med

cvs -d <username>@cvs.lysator.liu.se:/cvsroot/foo co gazonk

Att lägga till nya användare i ett projekt

För att möjliggöra skrivaccess för andra än dig själv lägger du till användare till dina projekt.

Gå till huvudsidan och klicka på länken märkt "administrate" för det projekt du vill lägga till en användare till. Skriv mailadressen för användaren i rutan, och tryck "Add".

Om det är en Lysatoranvändare du lägger till är det inget mer du behöver göra, för då finns redan alla uppgifter i NIS. Om det är en extern (icke-Lysit) du vill lägga till får du fylla i riktigt namn och användarnamn på personen ifråga. OBSERVERA att användarnamnet måste börja på _cvs_. Detta för att skydda Lysators namnrymd. Den externa personen får ett mail med instruktioner om inloggningsnamn och lösenord - ett automatgenererat lösenord som är fult som stryk.

Även här tar det en kvart innan användaren kan använda cvs över ssh. Däremot kan hen logga in i cvsadministrationssystemet, exempelvis för att byta lösenord eller lägga till SSH-nycklar.

Att ta bort användare i ett projekt

Gå in på administrationssidan för ett projekt och tryck på "Remove"-knappen för den användare du inte vill ha kvar i ditt projekt. Användaren kan nu inte längre skriva eller läsa repositoryt. Däremot finns användaren kvar i systemet, så du kan enkelt lägga till henom igen.

OBSERVERA att det går utmärkt att ta bort sig själv, och då blir det svårt..

Att bestämma vem som får administrera ett projekt

Du kan låta andra (även externa användare) bestämma vem som får lägga till/ta bort användare och huruvida projektet finns tillgängligt anonymt. Gå in på administrationssidan för projektet och tryck på "toggle administration rights" för personen.

Att tillåta/otillåta anonym access till projektet

På administrationssidan för projektet finns en toggle-knapp för att bestämma om det ska gå att komma åt projektet med pserver anonymt. Om så är fallet visas den CVSROOT som ska användas i så fall.

Med pserver måste man logga in först - det gör man med ett tomt lösenord (enter vid lösenordsfrågan, liksom).

OBSERVERA att det tar en kvart innan projektet är åtkomligt anonymt. Däremot blir projektet oåtkomligt så fort du togglar tillbaka. Fråga inte.

Att tillåta/otillåta webaccess till projektet

Liksom du kan bestämma om projektet ska vara anonymt åtkombart med pserver så kan du bestämma om projektet ska vara åtkombart med ViewCVS, en web-cvs-frontända. Det gör du genom att toggla knappen för "ViewCVS access". Ändringen får omedelbar effekt.

Att lägga till SSH-nycklar

Det är rätt tradigt att behöva skriva in sitt lösenord var gång man ska utföra ett cvs-kommando. Därför användar man med fördel ssh-nycklar, gärna i kombination med ssh-agent. För att se hur man gör detta på Lysator läs <a href="/local/datorhandbok/ssh.html">här</a>.

Eftersom du varken som vanlig användare eller extern dito kommer åt CVS-burken med ett vanligt skal läggs sådana nycklar till genom att välja "Edit SSH keys" och klistra in de nycklar du vill ha. Servern stödjer enbart ssh v2.

Anledningen till att även Lysatoranvändare måste lägga till sina nycklar på detta sätt är att CVS-servern av säkerhetsskäl ej monterar Lysators vanliga NFS-namnrymd.

Även här tar det en kvart innan du kan logga in med din nyckel.

Ett annat sätt att slippa skriva lösenord varje gång är att använda <a href="http://www.lysator.liu.se/~nisse">Niels Möllers</a> <a href="http://www.lysator.liu.se/~nisse/lsh">lsh</A> i "Gateway-mode". Dvs, på din dator exekverar du

lsh -G -N -l <användarnamn> cvs.lysator.liu.se

och skriver in ditt lösenord. Sen sätter du miljövariabeln CVS_RSH till "lshg". Klart!

Logga ut

Hur svårt kan det vara? :-)

Du blir automatiskt utloggad om du inte gör någonting på en kvart.

Att överföra gamla repositories

Jodå, det går. Fast inte utan interaktion av en root. Skapa först projektet i lysCVS. Packa sedan ihop ditt repository i en tarboll och tala om var den finns för rötterna så ska vi nog kunna ordna den saken.

Framtida planer

Umm.. Inga direkta just nu. Kom gärna med förslag!

Information om systemet

LysCVS består av en kombination av vanligt förekommande fri programvara samt ett gäng lokalt utvecklade hack. Bland annat används:

Den lokalt utvecklade programvaran är mestadels utvecklad av <A HREF="http://www.lysator.liu.se/~forsberg/">Erik Forsberg</A> och

finns att hämta <a href="http://www.lysator.liu.se/~forsberg/hacks/lyscvs">här</a>

Hård och operativsystemsmässigt är burken ifråga för tillfället en Dell PowerEdge 6100/200 (stalingrad) med 2 st 200 MHz Pentium Pro och 256 MiB minne. Inte världens snabbaste maskin, men den är stabil, den har bra diskutbyggnadsmöjligheter och den har en tvillingsyster att plocka reservdelar från. Maskinen kör <a href="http://www.debian.org">Debian GNU/Linux</a>.

Maskinen speglar sina diskar med Linux mjukvaru-RAID, och backup tas en gång per dygn via Lysators vanliga backuprutiner.