Backup HOWTO

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Version från den 17 november 2006 kl. 16.36 av Spreetin (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sökObs.jpg Detta system/denna metod är ej längre aktuellt på Lysators system
Informationen på denna sida kvarstår för att den är eller kan komma att bli av historiskt intresse.


Översikt

Lysators backupsystem är Bacula, som styrs från bakis.b.lysator.liu.se.

Att sätta upp en ny klient

 • Installera Bacula 1.38.2 eller senare. Bara klientdelen ("file daemon") behövs.
 • Lägg scriptet bakis:/lysator/etc/bacula/local_partitions på klienten så det kan köras av Bacula.
 • Starta klienten.
 • Sätt upp servern (Bakis).
  • Lägg till klienten i /lysator/etc/bacula/bacula-dir.conf.
  • Bygg om konfigurationen: /usr/ccs/bin/make
  • Starta Bacula: /opt/bacula/sbin/bconsole -c /opt/bacula/etc/bconsole.conf
  • Ladda om konfigurationen: reload
  • Kolla om klienten finns: status client=Wrath
  • Kolla om rätt filer kommer att backas upp: estimate, välj klientmaskinens jobb i menyn.
  • Avsluta: quit

Läsa tillbaka filer

 • Starta "bconsole" på valfri klient
 • Ge kommandot "restore" (om man ska läsa tillbaka bara delar av en backup) eller "restore all" om man vill läsa tillbaka alla filer från en backup.
 • Välj alternativ 5 (Select the most recent backup for a client) - läser tillbaka filer från senaste lyckade fullbackupen plus senare inkrementella backuper.
 • Välj rätt klient

Därefter kommer Bacula att bygga upp en (potentiellt) stor intern lista över alla filer att läsa tillbaka. Detta kan ta *lång* tid (flera dygn) för stora klienter så ha *inte* bråttom! Det rekommenderas att köra "bconsole" under "screen"... När den är klar får man upp en ny prompt: "$" där man kan välja filer att läsa tillbaka (om man inte gjorde "restore all"). När det är klart ger man kommandot "done" och får sedan upp en ny meny där man väljer att ändra ("mod") följande parametrar:

 • Where: Vart filerna ska läsas tillbaka till, default: /tmp/bacula-restores)
 • Client: Till vilken klient filerna ska läsas tillbaka till.

Därefter ger man svaret "yes" på frågan "OK to run?" och därefter är det bara att vänta på att alla filerna har lästs tillbaka...

Headline text