Läsa och skriva nyheter på Lysatorvis

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nu är det möjligt att läsa och skriva NNTP nyheter på Lysator igen. Detta görs på servern nyheter.lysator.liu.se port 563 med TLS, där inloggningen är din vanliga Lysatorinloggning.

Du kan t.ex. använda programmet slrn för att läsa och skriva texter.

Börja med att skapa ~/.slrnrc och sätt följande variabler:

set username "john"
set hostname "lysator.liu.se"
set realname "John Doe"
charset display "utf-8"
charset outgoing "utf-8"

Första gången du kör programmet måste du skapa ~/.jnewsrc på följande sätt:

slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se -f ~/.jnewsrc --create

Hädanefter kan du starta slrn såhär:

slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se

Källor

https://wiki.archlinux.org/index.php/Slrn

https://slrn.info/documentation.html

https://help.ubuntu.com/community/slrn