Usenet News

Från Lysators datorhandbok, den ultimata referensen.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nu är det möjligt att läsa och skriva NNTP-nyheter på Lysator igen. Detta görs på servern nyheter.lysator.liu.se port 563 med TLS, där inloggningen är din vanliga Lysatorinloggning. Det kan vara möjligt att logga in okrypterat via port 119, men det är inte rekommenderat då ditt lösenord kan komma på vift. I synnerhet om du ansluter via en dator som befinner sig någon annanstans än ~.

OBS: Utanför Lysators nät går det endast att logga in mot port 563 med TLS.

slrn

Du kan t.ex. använda programmet slrn för att läsa och skriva texter.

Börja med att skapa ~/.slrnrc och sätt följande variabler:

set username "john"
set hostname "lysator.liu.se"
set realname "John Doe"
charset display "utf-8"
charset outgoing "utf-8"

Första gången du kör programmet måste du skapa ~/.jnewsrc på följande sätt:

slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se -f ~/.jnewsrc --create

Hädanefter kan du starta slrn såhär:

slrn -h snews://nyheter.lysator.liu.se

Källor

Emacs

Emacs inbyggda e-postklient gnus kan också användas som nyhetsläsare. Lägg till detta i din ~/.emacs.el fil:

(setq gnus-select-method '(nntp "nyheter.lysator.liu.se"
                (nntp-open-connection-function nntp-open-tls-stream)
                (nntp-port-number 563)
                (nntp-address "nyheter.lysator.liu.se")))

Sedan kan du ansluta med kommandot M-x gnus och för att få en översikt över alla nyheter använd M-d.

För att du inte ska behöva skriva in lösenordet varje gång kan du skapa filen ~/.authinfo och lägga in följande rad i den:

machine nyheter.lysator.liu.se	login <användarnamn>		password <lösenord>

Om du har en gpg-nyckel kan du kryptera filen. Markera .authinfo filen i dired och använd = för att kryptera filen. Ge den nya filen namnet ~/.authinfo.gpg. Sedan uppdaterar du variabeln nntp-authinfo-file med nya filnamnet:

(setq nntp-authinfo-file "~/.authinfo.gpg")